Autor návrhu: Marie Meixnerová 

 

Popis návrhu: Obnovení pěší stezky, která vede z ulice Ve Struhách k lávce přes Stebenku a na ni navazující stezka směrem k rozlučkové síni. Cesta je úzká, zarostlá, není obnovovaná mnoho let, špatně průchozí pro rodiny s dětmi, s kočárky, cyklisty. Navrhuji její zatím alespoň dočasnou úpravu – vysypáním štěrku, kamene, aby stezka byla vhodná pro každodenní a celoroční využití. Bylo by vhodné její rozšíření alespoň na šířku dětského kočárku cca 70 cm.

Zlepšení dostupnosti stezky pro pěší, cyklisty, rodiče s kočárky,  rodiče s dětmi, stezka je především na jaře, za deště nedostupná, neprůchodná, plná bláta. Rovněž je velmi úzká a nebezpečná. Dále je navazující cyklostezka, údolí kolem Stebenky je oblíbeným místem pro vycházky obyvatel centra města. Danou lokalitu pro vycházky ráda využívá i školka a mohla by i škola.

Umístění návrhu: údolí kolem Stebenky, parc.č. 3879/2, 1547/2, 1552/6, 1546/2, 1546/1, 1548

Předpokládané náklady: 30.000,- Kč

Stezka ke Stebence