Autor návrhu: Nataniel Mansfeld

Popis návrhu: Turnov je pěkné a praktické město, přesto se najdou malé skuliny, které občanům mohou dělat život trochu nepříjemným. Tyto skuliny můžeme zaplnit odpočinkovými lavičkami! Podle průzkumu jsme vytipovali lokality, v nichž lavičky chybí. Aby byl však projekt hoden slávy Turnova, města umělců, obohacujeme náš návrh o výtvarnou složku. Žádáme město o instalaci jednoduchých, ale pevných dřevěných laviček s kovovým usazením, které budou výtvarně zpestřeny žáky a studenty místních škol, a to tematicky podle míst, událostí, osobností či atributů Turnova. Konkrétní návrhy předloží Parlament mládeže města Turnova k výběru školám. Jako příklad uvádíme: Granátová lavička, lavička Jana Patočky apod.

Lavičky budou umístěny na trase z ulice Palackého do ulice Bezručova. Tematicky-lokálně výtvarně ozdobené lavičky budou nejen praktické k odpočinku, ale také občanům připomenou a turistům představí Turnov a jeho významné kvality.

Umístění návrhu: Z ulice Palackého (U Bati) do ulice Bezručova

Předpokládané náklady: 50.000 Kč

Lavičky