• Návrh projektu

 • (Úderný a jasný, bude Váš návrh provázet až do hlasování.)
 • (Krátký a výstižný popis stávající situace, včetně přesné specifikace místa. Max. 500 znaků.)
 • (Co nejpřesnější popis návrhu projektu, aktivit, prvků, způsobů realizace apod. Max. 2000 znaků.)
 • Zde můžete na mapě vyznačit, kterého místa se Váš návrh týká
 • (povinná příloha) Tento obrázek použijeme pro prezentaci Vašeho návrhu na webu i v tiskovinách města. Prosíme o dostatečně kvalitní obrázek, ke kterému máte autorská práva
 • (Přesné umístění návrhu – např.: číslo pozemku)
 • Identifikace navrhovatele

  Budeme po Vás chtít několik osobních údajů, abychom s Vámi mohli návrh dále konzultovat
 • Garanti návrhu projektu

 • Předpokládané náklady související s realizací návrhu

 • Vyplňte vzor, podepište a přiložte ve formátu pdf či jpeg (obrázek).
 •  
 •