Během měsíce února a března měli dle harmonogramu projektu občané možnost podávat své návrhy. Avšak v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 od 12. března 2020 se pracovní skupina podílející se na přípravě projektu usnesla, že v této mimořádné situaci bude vhodné posunout termín pro podávání návrhů až do 15. května 2020. To se později ukázalo jako občany pozitivně vnímaná změna, neb ke stávajícím dvěma podaným návrhům přibylo v této prodloužené lhůtě dalších sedm návrhů. Celkem tedy bylo do prvního ročníku projektu SPOLU podáno devět návrhů. Všechny tyto návrhy byly postoupeny formální kontrole a sedm návrhů postupuje do další fáze, kterou je prověření realizovatelnosti. V této fázi se hlavní měrou zapojí všichni členové pracovní skupiny a návrhy budou posouzeny např. z hlediska rozvojových dokumentů města či skutečné finanční náročnosti. V případě potřeby bude probíhat komunikace s autory prostřednictvím koordinátorky či jejího zástupce. Výsledkem pak budou projekty, které se budou při elektronickém hlasování ucházet o přízeň občanů. Podané návrhy jsou prezentovány na webu projektu SPOLU https://www.participativni-rozpocet.cz/spolu, kde jsou průběžně zveřejňovány i další aktuální informace.