Název: Tři romantické vyhlídky

Popis výchozí situace:
Vyhlídky na město se nachází na značených turistických cestách a je žádoucí je doplnit o navržené posezení se stolečkem, vhodné k zastavení.

Popis navrhovaného řešení:
Posezení se stolečkem je sestaveno z osámovaných prken 120/25 mm spojených šrouby Ø 8 mm, opatřených nátěrem a osazených na polštářích zakotvených do patek.

Místo realizace návrhu:
1. konec cyklostezky před vstupem do lesa na Hajdu (p.č. 849/30 k.ú. Milevsko), 2. na Zvíkovci (p.č. 1238/2 k.ú. Milevsko), 3. na východním konci Šibeného vrchu (p.č. 1640/2 k.ú. Milevsko)

Jméno a příjmení navrhovatele: Jindřich Jelínek

Realizovatelnost byla ověřena – celkové náklady projektu činí 105.000,- Kč.