Název: Zpomal!!!

Popis výchozí situace:
V ul. Pod Zvíkovcem vzniká nová obytná zóna – především rodiny s malými dětmi, auta zde však jezdí rychle.

Popis navrhovaného řešení:

Retardéry v nově vznikající obytné zóně v ulici Pod Zvíkovcem. Měly by přispět k omezení rychlosti v místě velkého výskytu malých dětí.

Místo realizace návrhu:
Ulice Pod Zvíkovcem

Jméno a příjmení navrhovatele: Adéla Jedličková

Realizovatelnost byla ověřena – celkové náklady projektu činí 45.000,- Kč.