Název: Písecké předměstí – modernizace dětského hřiště

Popis výchozí situace:
Písecké předměstí, mezi domy č.p. 1302 a 1348. Velké pískoviště s betonovou obrubou a kolem čtvercové betonové dlaždice, které obojí není moc bezpečné. Řetězová houpačka s dřevěným sedátkem. Kreslící tabule. Házecí koš. Pružinová houpačka (obměna minulý rok). Lavička 3x (2x obměna minulý rok). V těsné blízkosti se nachází místní komunikace.

Popis navrhovaného řešení: Původní pískoviště osadit novými sedáky, aby lehce překrývaly obě hrany betonové obruby (vnější i vnitřní). Betonové dlaždice kolem pískoviště odstranit a plochu zatravnit. Novou řetězovou dvojhoupačku s klasickým sedátkem, baby sedátkem a skluzavkou. Dále dětské hřiště doplnit zastřešeným domečkem s lavicemi, stolkem a počítadlem. Beze změny zde zůstane pružinová houpačka, kreslící tabule a házecí koš. Přilehlý chodník a hlavně místní komunikaci oddělit od dětského hřiště pro zvýšení bezpečnosti hrajících si dětí sloupky s protaženým lanem. Výška pádu všech herních prvků je do 1m, proto postačí jako dopadová plocha trávník. Na modernizovaném dětském hřišti vzniknou dva nové herní prvky, které budou vhodné i pro naše nejmladší děti a takové prvky zatím na milevských dětských hřištích chybí. Všechna dětská hřiště v Milevsku jsou koncipována od věkové kategorie 3+.

Místo realizace návrhu:
Parc.č.: 943/11, 943/16

Jméno a příjmení navrhovatele: Michal Kotrba

Realizovatelnost byla ověřena – celkové náklady projektu činí 150.000,- Kč.