Název: Přístřešek pro volnočasové aktivity

Popis výchozí situace:
Neupravené podloží a sklon terénu. Nevyhovující vybavení k sezení. Absence přístřešku.

Popis navrhovaného řešení:Úprava terénu. Zpevnění podloží kamennou dlažbou. Propojovací chodník od altánu k hostinci. Instalace dřevěného altánu se sedlovou střechou. Stávající dřevěné vybavení altánu sloužící k posezení a realizaci společných venkovních aktivit.

Místo realizace návrhu:
Parc. č. 2227/10, st. 60, st. 3

Jméno a příjmení navrhovatele: Kristýna Přibylová

Realizovatelnost byla ověřena – celkové náklady projektu činí 150.000,- Kč.