S ohledem na nouzový stav v ČR je posunuta lhůta pro podání návrhů na participativní rozpočet do 15.5.2020.
Posouzení realizovatelnosti se pracovní skupině zkrátí na 15 dní. Ostatní lhůty se nemění.