Dalším setkáním, které se uskutečnilo v rámci právě probíhající informační kampaně, bylo setkání se studenty Gymnázia Milevsko. To proběhlo za účasti garanta projektu místostarosty města Michala Horka a koordinátorky projektu Hanky Pejřilové ve čtvrtek 20. února 2020 od 9.00 hodin v jedné z učeben.

Studenti zde měli možnost získat nejen základní informace o projektu SPOLU, ale měli možnost vymýšlet a zároveň konzultovat své návrhy. Mezi těmito návrhy zaznělo například hřiště na volejbal a přístřešek na posezení u rybníku Pytlák, dále chodník ke koupališti v Milevsku, lavičky v prostoru autobusového nádraží, veřejné toalety s provozem non stop či osvětlení přechodů pro chodce.

Diskuzi si všichni přítomní užili, o čemž svědčí přiložené fotky a věříme, že toto setkání bude základem pro vznik nových návrhů, které budou v projektu SPOLU do konce měsíce března podány.