Název: Husovo náměstí – prostor u studny

Popis výchozí situace:
Husovo náměstí slouží jako dopravní křižovatka ulice Masarykova a Sokolovská, která je předimenzovaná. Prostor je koncipován v podstatě jen pro vozidla. V létě se přehřívá, není zde místo k odpočinku a proto je lidmi nevyužívaný a slouží jen jako průchozí linie.

Popis navrhovaného řešení:

Navrhuji vyložit chodník u stávající studny směrem do ulice Sokolovská. Chodník bude dlážděný kamennou dlažbou shodnou se stávající s kamennou obrubou. V prostoru budou osazeny 3 stromy vhodné do městské ulice, např. javor babyka. Budou zde umístěny 2 lavičky pod stromy vedle stávající studny. Dimenze křižovatky bude i přesto vyhovovat, stejně jako rozhledové poměry. Důsledkem bude také opatrnější jízda vozidel a menší rychlost dopravy, což je pro centrum přínosné. Návrh je rozdělený na 2 etapy. První část by se mohla realizovat v rámci projektu SPOLU a druhá při realizaci Sokolovské ulice, kterou má město ve výhledu investičních akcí. První etapa zahrnuje umístění jedné lavičky a jednoho stromu. Druhá etapa zahrnuje vyložení chodníku a osazení dvou stromů a jedné lavičky.

Místo realizace návrhu:
Husovo náměstí, parc. č. 1602/9, k.ú. Milevsko

Jméno a příjmení navrhovatele: Klára Šťastná

Realizovatelnost byla ověřena – celkové náklady projektu činí 70.000,- Kč.