Název: Veřejné ohniště

Popis výchozí situace:
Travnatý prostor vedle hostince Pod kaštanem na návsi ve Velké u Milevska. Nerovný travnatý terén nedovoluje kvalitní údržbu. Jako veřejné ohniště slouží poškozená betonová skruž.

Popis navrhovaného řešení:

Ohniště ze šamotových cihel zabudované pod úroveň terénu. Vyrovnání a zpevnění plochy v místě okolo ohniště. Stávající terén bude upraven a jako možné posezení bude sloužit kamenný taras. Použité materiály bychom volili přírodní s ohledem na již navrhované v okolí (např. kamenná dlažba), aby se nenarušil celkový ráz a prostor působil komplexně.

Místo realizace návrhu:
Parc. č. 2227/10, 39, st. 3

Jméno a příjmení navrhovatele: Kristýna Přibylová

Realizovatelnost byla ověřena – celkové náklady projektu činí 150.000,- Kč.

Veřejné ohniště s přístřeškem pro volnočasové aktivity