Přírodní tělocvična, oprava chodníku či hřiště pro psy. I tyto návrhy zazněly z řad občanů, kteří se zúčastnili prvního veřejného setkání k participativnímu rozpočtu, které město zorganizovalo pro širokou veřejnost v pondělí 13. ledna 2020 od 17:00 hodin v prostorách Domu kultury v Milevsku.

Setkání proběhlo za účasti pracovní skupiny města, která se přípravou participativního rozpočtu zabývá, v čele s garantem projektu, místostarostou města Michalem Horkem, a dále zástupkyní firmy Agora Central Europe, která projekt pro město připravuje.

Jednalo se o další fázi právě probíhající informační kampaně, jejímž cílem byla diskuze s občany o jejich návrzích a potřebách týkajících se zlepšení života v našem městě.

V rámci projektu SPOLU, jak jednohlasně pracovní skupina participativní rozpočet města Milevska nazvala, mají občané možnost rozhodovat o prostředcích ve výši 500.000,- Kč z rozpočtu města na rok 2020. Čerpání těchto prostředků má sloužit především ke zkvalitnění života v Milevsku a místních částech a týká se veřejně přístupného prostranství. Má samozřejmě i svá pravidla, mezi kterými je například minimální výše ceny jednoho projektu 30.000,- Kč a maximální 150.000,- Kč.

Mezi dalšími návrhy, které na setkání zazněly, bylo například doplnění herních prvků pro větší děti na stávajících hřištích, oprava laviček, pořízení mobiliáře, hřiště na ping-pong či oprava basketbalového hřiště na Píseckém předměstí. Předložené návrhy byly prodiskutovány a věříme, že některé z nich, a nejen ony, budou během měsíců února a března podány. Následně pracovní skupinou zpracovány do podoby projektů a dále se budou ucházet o přízeň občanů při hlasování, které proběhne na přelomu června a července.

Veškeré informace o projektu SPOLU najdete na internetových stránkách https://www.participativni-rozpocet.cz/spolu/ včetně kontaktů na koordinátorku projektu, Ing. Hanku Pejřilovou, a jejího zástupce, Filipa Stejskala, kteří Vám budou plně k dispozici a rádi poradí nejen ve fázi podávání návrhů.

Další harmonogram:

  • Únor – březen: podání návrhů a příprava projektů
  • Duben – květen: ověření realizovatelnosti projektů
  • Červen: veřejná prezentace projektů a diskuze s občany
  • Červen – červenec: hlasování o projektech