Zastupitelstvo města Milevska schválilo na svém zasedání dne 23.10.2019 pravidla participativního rozpočtu. Jedná se o proces, v rámci kterého mohou obyvatelé města přicházet s nápady na konkrétní projekty, které budou prezentovat, a následně se o nich bude hlasovat. Nejúspěšnější z nich bude město realizovat.

Z rozpočtu města Milevska byla vyčleněna částka ve výši 500 000,- Kč. Náklady na realizaci jednoho projektu se budou pohybovat v rozmezí 30 000 – 150 000,- Kč. Věříme, že se najdou občané, kteří se chtějí podílet na zkvalitňování místa, kde žijí. Lidé si již nyní mohou připravovat své návrhy, které bude možné podávat v únoru a březnu v roce 2020. Po formální kontrole a posouzení realizovatelnosti dojde na webu projektu SPOLU, k jejich zveřejnění. Následně již bude záležet pouze na vás, které projekty získají nejvíce kladných hlasů a budou realizovány.