Osvětlení přechodů pro chodce

Navržené osvětlení přechodů výrazně zvýší bezpečnost všech obyvatel Zbraslavi, kteří využívají přechody pro chodce. Navrhuji vybudovat 4 osvětlené přechody výběrem z přechodů na náměstí a v ulici Elišky Přemyslovny. Pokud by se umístění přechodů časem měnilo, není problém přemístit i vybudované osvětlení.
Nerealizovatelné
2017
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Předpokládané náklady: 224 000 Kč vč. DPH (náklady na osvětlení jednoho přechodu 56 000 Kč)

Navrhovatel: Ing. Ivan Kočí

 

 

Odhadované náklady

224000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Návrh je nerealizovatelný, neboť kvůli nutnosti proběhnutí stavebního řízení byl překročen časový limit.