Obnova historické zvoničky Zbraslav – Baně

Obnova historické zvoničky v ulici K Vejvoďáku by měla vytvořit ucelenou řadu historické pozůstalosti našich předků, neboť by doplnila na trase již další revitalizované kapličky (jedna menší přímo v ulici K Vejvodáku, druhá, výklenková kaplička Panny Marie z 19. stol., v prodloužení této ulice v lese na červeně značené trase).
Realizovatelné
2017
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Vznikla by jakási historická Zvoničko – kapličková trasa, určená pro širokou veřejnost nejen zbraslavských obyvatel, ale i ostatních návštěvníků, turistů či věřících poutníků.

Tato zvonička dávala v dřívějších dobách několik desetiletí na vědomí svým zvoněním – tzv. „umíráčkem“ obyvatelům na vědomí, že někdo z jejich sousedů čí přátel opustil tento svět. Pan Václav Valenta (Baňský zahradník), který zvoničku obsluhoval v letech ca. 1936 – 1956, zvonil a ohlašoval toto úmrtí na základě prosby pozůstalé rodiny.

Návrh obnovy zvoničky spočívá v revitalizaci zanedbaného/zarostlého zákoutí přímo u křížení ulic K Vejvoďáku a Lesáků, které je ve správě MČ Zbraslav. Revitalizace by spočívala ve vykácení stávajících náletových keřů, odkopu a úpravě terénu, v pokládce žulových odseků/dlažby, v montáži dřevěné lavice, osazení solitérního kamene, sloužícího jako stůl před lavicí jakož i osázení stálezeleným keřem a travinou a obnově nátěru historické zvoničky.

Revitalizace historické zvoničky by byla přínosem nejen optickým, tedy zkrášlením zanedbaného zákoutí, vyzdvižením historického objektu, ale i místem pro odpočinek kolemjdoucích, či zastávkou při objevování historických či památkově chráněných objektů Zbraslavi – tudíž i důstojnou vizitkou MČ Zbraslav pro nejširší veřejnost.

Předpokládané náklady:  128 241 Kč vč. DPH

Navrhovatelka: Petra Hamerská

Odhadované náklady

130000 Kč

Umístění