S učiteli společně pro Zbraslav

Zbraslav patří mezi městské části s nejvyšším počtem dětí do 15ti let. Po velkou část dne o tyto děti pečují učitelé na základní škole, v mateřských školách či v podobných zařízeních pro děti na Zbraslavi. Právě učitelé na naše děti každodenně působí a jsou jim vzory v mnoha situacích, které společně s nimi zažívají. Proto jsme se rozhodli zbraslavským učitelům nabídnout podporu při jejich práci. Návrh je tak zaměřený na podporu zbraslavských učitelů  při jejich náročné a důležité práci s dětmi i jejich rodiči. 
Realizovatelné
2016
Sdílet:

V řadě profesích (jako management, medicína, sociální práce), ve kterých se intenzivně pracuje s lidmi, probíhají skupinové supervize – setkání kolegů ze stejné profese pod vedením externího odborníka. Tato setkání se věnují řešení obtížných okamžiků či situací, kterým ve své práci s lidmi čelí. Jde o společné hledání řešení v atmosféře důvěry, o získání podpory, o rozvíjení sebereflexe, která vede k pochopení dosud neuvědomovaných souvislostí, vztahů, pocitů a jejich odrazu v práci.

V rámci projektu otevřeme pro učitele 2 supervizní skupiny, které by pravidelně probíhaly každý měsíc. Celkem bychom mohli vyzkoušet až 36 hodin supervizních setkání. Na základě témat, která by ze supervizích setkání vyplynula, bychom pak zrealizovali 3 odborné semináře, na které přizveme odborníky z daných oblastí. Cílem těchto seminářů je nejen předání znalostí odbornými přednášejícími, ale zejména vzájemná diskuse nad konkrétními situacemi, se kterými se všichni potýkají, a možnosti zapojení zkušeností svých kolegyň a kolegů k jejich řešení.

Navrhovatel: Jiří Valach

Rozpočet: 64.300,- Kč

Odhadované náklady

64300 Kč

Umístění

Ostatní návrhy