Osvětlení oválu na Slunečním městě

Prostor oválu na Slunečním městě není za tmy a v noci osvětlen, což vadí jak procházejícím lidem, tak může dávat prostor pro poškozování mobiliáře na hřišti a v parku. Cílem návrhu je zajistit zbudování veřejného osvětlení a následné předání správcovské firmě.
Nerealizovatelné
2017
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Předpokládané náklady: 200 000 Kč vč. DPH

Navrhovatel: Libor Vejpustek

Odhadované náklady

200000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Návrh není možné zrealizovat kvůli přílišné časové náročnosti na získání stavebního povolení. Návrh je nerealizovatelný, neboť kvůli nutnosti proběhnutí stavebního řízení byl překročen časový limit. 

Ostatní návrhy