Eliščina zahrádka

Navrhuji komplexní úpravu dvorku státní mateřské školy Eliška, jeho přeměnu v zahradu / hřiště přírodního typu, které bude lépe vyhovovat potřebám dětí. Vznikl by tak prostor, kde se děti můžou cítit jako u babičky na dvorku nebo na zahradě, prostředí příjemné, inspirativní, zdravé, které vybízí k vymýšlení vlastních her, zve k pohybu, poskytuje možnosti k neformálnějšímu setkávání rodičů, dětí a učitelů z MŠ.
Realizovatelné, V investičním plánu města
Realizovatelné, V investičním plánu města
2017
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Dvorek MŠ Eliška byl rekonstruován v rámci investičního plánu z rozpočtu Městské části Praha – Zbraslav.

Mateřská škola Eliška jako jediná ze zbraslavských státních školek nemá k dispozici zahradu. Pro dopolední venkovní aktivity školka využívá malý školní dvorek přístupný přímo z budovy MŠ a blízká hřiště nebo přírodní plochy. Odpolední pobyt venku probíhá výhradně na dvorku. Nejmladší děti, jejichž přesun na veřejná hřiště je komplikovaný, zůstávají v prvních týdnech docházky po většinu dní na dvorku (upozorňuji na budoucí příliv dětí mladších 3 let do mateřských školek, tyto děti se jen těžko budou přesouvat za venkovními aktivitami mimo prostory školky).

Dvorek MŠ Eliška má výměru 271 m 2 , z původního dvora s garážemi a popelnicovým stáním byl postupně osazen jednotlivými tradičními herními prvky. Zcela na něm chybí zeleň a další přírodní prvky, v parných dnech je vystaven přímému slunci, je obehnán vysokými smutně působícími zdmi, povrch je nevyhovující (vydupaná tráva, umělá tráva na betonovém povrchu), stoly, lavička a konstrukce skluzavky z recyklovaného plastu jsou už dožilé, dvorek nevybízí ke společným aktivitám podporujícím vztahy školka–rodiče, postrádá systémové řešení.

Úprava by zahrnovala: úpravu terénu a povrchů, vysazení zeleně (strom, keře), bezpečné přírodní prvky jako např. balvan a větší kmen, herní prvky jako např. tunel a prolézačky, lavičky. Lze přitom použít vybrané původní herní prvky, preferujeme použití přírodních materiálů. Přesné řešení navrhne architekt/ka podle zadání formulovaného v pracovní skupině složené ze zástupců města, pedagogů a rodičů s vědomím přání dětí. Stavební práce provede stavební firma na klíč. Rodiče a děti se budou moci zapojit také při dokončovacích pracích (výsadba, finální úprava povrchu), takže přeměnu budou pojímat více za svou.

Předpokládané náklady: 250 000 Kč vč. DPH

Navrhovatelka: Štěpánka Pašková

Odhadované náklady

250000 Kč

Umístění

Dvorek MŠ Eliška (ul. U Lékárny 592).

Ostatní návrhy