Koupání ve Vltavě

Projekt „Koupání ve Vltavě na Zbraslavi“ umísťujeme na levý břeh Vltavy za podchodem ul. U Loděnice. Navrhujeme zlepšení přístupu do řeky schodištěm, vytvoření místa pro odpočinek na dřevěné palubě, a kultivaci zeleně břehů potoka.
Nerealizovatelné
2017
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Část utrženého břehu, který navazuje na betonový základ mola, navrhujeme zpevnit širokým kamenným schodištěm. Schody budou vybudovány v délce přibližně 12-15 metrů, v prostoru mezi betonovým základem mola a vyústěním bezejmenného potoka do Vltavy.

Pozvolné schody zpevní břeh, umožní vstup do řeky, a zároveň budou sloužit pro sezení a ležení. Nejnižší stupeň schodiště bude lícovat s okolními břehy.

Dále navrhujeme vybudování dřevěné paluby nad bezejmenným přítokem v úrovni rostlého terénu obou břehů o rozměru cca 10×4 metry, která propojí obě travnaté louky. Ocelové nosníky budou kotveny do skrytých betonových patek. Palubu bude možné využít pro přecházení, ležení či sezení.

V rámci projektu zajistíme vyčištění koryta potoka a úpravu jeho zarostlých břehů. Na ploše bude min. 1 odpadkový koš.

Zbraslav leží na břehu Vltavy. Na Zbraslavi není koupaliště. Léta jsou teplá, voda ve Vltavě čím dál čistší, a tak každý rok přibývá koupajících se ve Vltavě. V posledních letech je pro vstup do vody hojně využíván břeh poblíž vodáckého mola u podchodu z ulice U Loděnice. Břeh je poměrně vysoký, někde podemletý, jinde utržený s odkrytou zeminou.

Důvodem, proč se lidé přesto chodí koupat právě sem, je několik:

  • přímé spojení s horní částí Zbraslavi ulicí Na Plácku (přes Kamínku)
  • na břehu je udržovaný trávník, kde je možné rozložit deku;
  • slunné místo, písčité dno, panorama protějšího břehu,
  • z mola lze pohodlněji vstoupit nebo skočit do řeky;

Molo však patří vodáckému oddílu, je určeno především pro nástup do lodí, a při vyšší koncentraci lidí může docházet ke kolizím. Molo není vhodné pro vstup do vody pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí do vody rychle skočit.

Pozemky navrhované pro realizaci projektu jsou ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Smíchov, 15000 Praha 5, parcela č. 3176/1, druh pozemku: ostatní plocha, výměra parcely: 30 053 m2. V uvedené parcele je vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně. Lokalita je také v zájmu ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., je zde vyhlášena přírodní památka Krňák.

Předpokládané náklady: 250 000 Kč vč. DPH

Navrhovatelky: Jitka Hofmeisterová, Alena Kubešová

Odhadované náklady

250000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Návrh je nerealizovatelný, neboť kvůli nutnosti proběhnutí stavebního řízení byl překročen časový limit. 

Ostatní návrhy