Elektromobilita – nabíjecí stanice v Brandýse

Elektromobilita – nabíjecí stanice v Brandýse

BUDE REALIZOVÁNO MIMO PRima nápad. Nabíjecí stanice bude vybudována na rohu Masarykova náměstí resp. v ulici Karla Tájka.Nabíjecí stanice pro elektromobily a hybridy, které půjdou s trendem ... číst více

Nový chodník pod nemocnicí

Nový chodník pod nemocnicí

BUDE REALIZOVÁNO MIMO PRima nápad. Rekonstrukce je již naplánována a bude realizována do konce roku.Cílem projektu je opravit dlouhodobě neudržovaný chodník podél ulice Brázdimská pod nemocnicí, ... číst více

Rekonstrukce rozptylové loučky na hřbitově ve Staré Boleslavi

Rekonstrukce rozptylové loučky na hřbitově ve Staré Boleslavi

BUDE REALIZOVÁNO MIMO PRima nápad. Rekonstrukce rozptylové loučky a stavby urnového háje je naplánována do konce doku 2020.Vypracování studie rekonstrukce rozptylové loučky a její následná ... číst více

Květinové koše na Masarykově náměstí a části Pražské ulice

Květinové koše na Masarykově náměstí a části Pražské ulice

 BUDE REALIZOVÁNO MIMO PRima nápad. V letošním roce již bude květinová výzdoba v centru města realizována.Centrum Brandýsa je příjemné a celkem čerstvě rekonstruované, ale květinové koše by jej ... číst více

Tunýlkem čistou nohou

Tunýlkem čistou nohou

Vybudování zpevněné cesty z části Hrušov a Vrábí okolo Vinořského potoka tunýlkem do centra města pro pěší a cyklisty. Ve městě je mnoho lidí, kteří si denně krátí cestu z Vrábí tunýlkem do ... číst více