PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NÁVRHU

 

KDO MŮŽE NÁVRH PODAT

Návrh může podat občan s trvalým bydlištěm na území města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav starší 15 let. V případě, že je navrhovatel mladší 15 let, návrh musí podepsat také Garant (občan s trvalým bydlištěm na území města starší 18 let).

Každý navrhovatel může v daném roce podat max. 3 návrhy.

 

PRAVIDLA NÁVRHU

 

OBLAST

Povaha projektů realizovaných z participativního rozpočtu není omezena. Vhodné jsou návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně.

CENA

Náklady na 1 projekt tak nesmí přesáhnout 500.000,- Kč a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha projektu vyžadovat a pod.). Návrh nesmí generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.

MAJETKOPRÁVNÍ VAZBA

Jedná-li se o investiční akci či úpravu prostor, návrh musí být realizován na majetku či pozemcích města.
Odkaz na majetkoprávní mapu území Brandýs nad Labem.
Odkaz na majetkoprávní mapu území Stará Boleslav.
Odkaz na majetkoprávní mapu území Popovice.

PROVEDITELNOST

Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu.
Návrh musí být zpracovaný v písemné podobě, součástí musí být zejména položkový návrh rozpočtu a přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

DÉLKA REALIZACE

Projekt musí být realizovatelný do konce následujícího roku od výběru v závěrečném hlasování potvrzeném Radou města.

UDRŽITELNOST

Návrh musí mít přínos pro město a jeho občany a musí být udržitelný po dobu alespoň 10 let.

 

Kompletní znění pravidel projektu ke stažení ZDE.

Chci si návrh připravit