PRima nápady pro město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Návrhy byly rozděleny do 3 kategorií:
1) REALIZOVATELNÉ návrhy, o kterých se bude hlasovat on-line od 1. do 13. října 2020.
2) NEREALIZOVATELNÉ návrhy, u nichž je uvedeno odůvodnění 
3) které jsou již REALIZOVÁNY ČI PLÁNOVÁNY MIMO PRima nápad

Kategorie 2 a 3 lze níže vyfiltrovat. Pořadí zobrazování návrhů je náhodné. 

Tunýlkem čistou nohou

Tunýlkem čistou nohou

Vybudování zpevněné cesty z části Hrušov a Vrábí okolo Vinořského potoka tunýlkem do centra města pro pěší a cyklisty. Ve městě je mnoho lidí, kteří si denně krátí cestu z Vrábí tunýlkem do ... číst více

Květinové koše na Masarykově náměstí a části Pražské ulice

Květinové koše na Masarykově náměstí a části Pražské ulice

 BUDE REALIZOVÁNO MIMO PRima nápad. V letošním roce již bude květinová výzdoba v centru města realizována.Centrum Brandýsa je příjemné a celkem čerstvě rekonstruované, ale květinové koše by jej ... číst více

Elektromobilita – nabíjecí stanice v Brandýse

Elektromobilita – nabíjecí stanice v Brandýse

BUDE REALIZOVÁNO MIMO PRima nápad. Nabíjecí stanice bude vybudována na rohu Masarykova náměstí resp. v ulici Karla Tájka.Nabíjecí stanice pro elektromobily a hybridy, které půjdou s trendem ... číst více

Revitalizace ulice Průmyslová I

Revitalizace ulice Průmyslová I

 NEREALIZOVATELNÉ. Není v majetku města.Oprava protihlukové stěny v ulici Průmyslová od křižovatky s ulicí Pražská.V návaznosti na rekonstrukci ulice Pražská navrhuji opravit protihlukovou stěnu ... číst více

Autobusová zastávka č. 346 směr Praha

Autobusová zastávka č. 346 směr Praha

NEREALIZOVATELNÉKomunikace není ve vlastnictví města. Vzhledem k blízkosti plánované zastávky u Penny markety a stávající zastávky u Nemocnice (resp. i ZŠ Na Výsluní), by šlo zřízení nové ... číst více

Revitalizace ulice Průmyslová II.

Revitalizace ulice Průmyslová II.

  NEREALIZOVATELNÉ. Není v majetku města.V návaznosti na rekonstrukci první části protihlukové stěny v ulici Průmyslová navrhuji opravit zbylou část protihlukové stěny mezi ulicemi Průmyslová a ... číst více

Lávka pro pěší přes Staré rameno Labe v Houštce

Lávka pro pěší přes Staré rameno Labe v Houštce

NEREALIZOVATELNÉ z důvodu výše finančního limitu. Zbudování lávky přes Staré rameno Labe může být začleněno do některé z dalších etap revitalizace Houštky. číst více

Nový chodník pod nemocnicí

Nový chodník pod nemocnicí

BUDE REALIZOVÁNO MIMO PRima nápad. Rekonstrukce je již naplánována a bude realizována do konce roku.Cílem projektu je opravit dlouhodobě neudržovaný chodník podél ulice Brázdimská pod nemocnicí, ... číst více

Autobusová zastávka Pražská ve směru z Prahy

Autobusová zastávka Pražská ve směru z Prahy

 NEREALIZOVATELNÉ. Podmínky čerpání dotace na již realizovanou rekonstrukci komunikace neumožňují v tomto místě realizovat další stavební úpravy po dobu 4 let.Zastávka chybí pro pro přestup na ... číst více

Obnova plácku na míčové hry v parku u autobusového nádraží Stará Boleslav

Obnova plácku na míčové hry v parku u autobusového nádraží Stará Boleslav

NEREALIZOVATELNÉ z důvodu výše finančního limitu. Návrh spočívá v obnově funkce bývalého hřiště v parku u autobusového nádraží. Realizace vytvoří prostor pro pohybové aktivity mladých i pro ... číst více

Projekt obnovy a využití hradního příkopu

Projekt obnovy a využití hradního příkopu

 NEREALIZOVATELNÉ. Samostatná dokumentace bez výhledu následné realizace nelze z projektu financovat. Dotčená oblast bude zahrnuta do probíhající studie na využití a rekultivace zámeckých ... číst více

Rekonstrukce rozptylové loučky na hřbitově ve Staré Boleslavi

Rekonstrukce rozptylové loučky na hřbitově ve Staré Boleslavi

BUDE REALIZOVÁNO MIMO PRima nápad. Rekonstrukce rozptylové loučky a stavby urnového háje je naplánována do konce doku 2020.Vypracování studie rekonstrukce rozptylové loučky a její následná ... číst více