PRima nápady pro město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Návrhy byly rozděleny do 3 kategorií, které lze níže vyfiltrovat:
1) REALIZOVATELNÉ návrhy, o kterých se bude hlasovat. O tom, které návrhy vyhrají a budou zrealizovány, totiž rozhodnete opět vy, občané, ve veřejném on-line hlasování v říjnu tohoto roku.
2) NEREALIZOVATELNÉ návrhy, u nichž je uvedeno odůvodnění (samostatně zobrazíte také ZDE )
3) které jsou již REALIZOVÁNY ČI PLÁNOVÁNY MIMO PRima nápad (samostatně zobrazíte také
ZDE

Pořadí zobrazování návrhů je náhodné. 

Výměna povrchu hřiště ve Výletní ulici

Výměna povrchu hřiště ve Výletní ulici

Popis návrhu: Navrhuji výměnu povrchu sportovního hřiště ve Výletní ulici (pouze oplocená část). Na multisportovním hřišti je nyní položen plastový povrch, který za mokra i za mírné rosy velmi ... číst více

Tunýlkem čistou nohou

Tunýlkem čistou nohou

Vybudování zpevněné cesty z části Hrušov a Vrábí okolo Vinořského potoka tunýlkem do centra města pro pěší a cyklisty. Ve městě je mnoho lidí, kteří si denně krátí cestu z Vrábí tunýlkem do ... číst více

Elektromobilita – nabíjecí stanice v Brandýse

Elektromobilita – nabíjecí stanice v Brandýse

BUDE REALIZOVÁNO MIMO PRima nápad. Nabíjecí stanice bude vybudována na rohu Masarykova náměstí resp. v ulici Karla Tájka.Nabíjecí stanice pro elektromobily a hybridy, které půjdou s trendem ... číst více

Veřejné grily ve 4 lokalitách

Veřejné grily ve 4 lokalitách

Vytvořením veřejných grilů, umožnit setkávání občanu na přírodních místech. Vytvořit 4 místa, kde by si občané města mohli ugrilovat své speciality na veřejně přístupných grilech, oslavit např. ... číst více

Autobusová zastávka Pražská ve směru z Prahy

Autobusová zastávka Pražská ve směru z Prahy

 NEREALIZOVATELNÉ. Podmínky čerpání dotace na již realizovanou rekonstrukci komunikace neumožňují v tomto místě realizovat další stavební úpravy po dobu 4 let.Zastávka chybí pro pro přestup na ... číst více

Revitalizace ulice Průmyslová I

Revitalizace ulice Průmyslová I

 NEREALIZOVATELNÉ. Není v majetku města.Oprava protihlukové stěny v ulici Průmyslová od křižovatky s ulicí Pražská.V návaznosti na rekonstrukci ulice Pražská navrhuji opravit protihlukovou stěnu ... číst více

Lesík Na Výsluní a Zelené žaluzie

Lesík Na Výsluní a Zelené žaluzie

Plánovaná výsadba lesíku v prostoru areálu ZŠ Na Výsluní a souvislého pásu listnatých stromů („ ZELENÉ ŽALUZIE") sloužících k zastínění pavilonu druhého stupně. A to z několika důvodů:a) ... číst více

Bezobalové / Reuse trhy v Brandýse nad Labem

Bezobalové / Reuse trhy v Brandýse nad Labem

Reuse trhy by zamezily zbytečnému plýtvání plasty na místních trzích. Na začátku trhu by byla nádoba, ze které by si lidé podle potřeby brali JIŽ EXISTUJÍCÍ plastové, papírové či látkové tašky. ... číst více

Příměstské letní tábory pro děti s postižením

Příměstské letní tábory pro děti s postižením

Město nabízí mnoho aktivit pro děti, seniory, kulturní vyžití, chybí tu ale možnosti pro děti s postižením – speciální školka a příměstské tábory, které by vzaly i děti s postižením. Navrhuji ... číst více

Cvičební workoutová stezka Stará Boleslav

Cvičební workoutová stezka Stará Boleslav

Cvičební workoutová stezka Stará Boleslav – stezka se skládá z mnoha různých street workoutových prvků, které jsou určeny pro děti i dospělé včetně seniorů. Pravidelné cvičení zlepšuje formu, ... číst více

Šesťáci jedou k moři

Šesťáci jedou k moři

ZŠ Stará Boleslav je školou, kde se potkávají staroboleslavské děti se žáky z jiných obcí. V šestém ročníku se tedy tvoří nejen nové třídní kolektivy, ale i nové vztahy, přátelství a kamarádství, číst více

Stromy ve městě: cyklus přednášek a výsadba stromů dle návrhů občanů

Stromy ve městě: cyklus přednášek a výsadba stromů dle návrhů občanů

Chceme vysadit 70 vzrostlých stromů ve městě. Je mnoho míst, kde lidé chtějí stromy, jejich chladivý stín. Oceňují vliv na klima a zdravotní stav občanů. Díky přednáškám zjistíme více o údržbě ... číst více

Stanice autobusů Pražská ve směru z Prahy

Stanice autobusů Pražská ve směru z Prahy

Mezi stanicemi Vrábí a Náměstí je hodně dlouhý úsek. Zatímco v opačném směru je zřízena zastávku Pražská, ve směru z Prahy chybí. Navrhujeme zřídit zastávku u plotu Rezidence Melicharka, mezi ... číst více

Zastřešená stání pro kola ve 3 základních školách

Zastřešená stání pro kola ve 3 základních školách

Zastřešená stání s možností uzamčení pro kola žáků i pedagogů základních škol na pozemku školy pro podporu dojíždění do škol.Navrhuji v každé škole pro starší žáky nebo pedagogy instalovat ... číst více

Více košů na odpadky se sáčky pro pejskaře

Více košů na odpadky se sáčky pro pejskaře

Odpadkové koše na směsný odpad patří mezi základní vybavenost každého dobře fungujícího města. V současné době kdy se město rozrůstá diametrální řadou existují místa, která ještě stále nejsou ... číst více

Autobusová zastávka č. 346 směr Praha

Autobusová zastávka č. 346 směr Praha

NEREALIZOVATELNÉKomunikace není ve vlastnictví města. Vzhledem k blízkosti plánované zastávky u Penny markety a stávající zastávky u Nemocnice (resp. i ZŠ Na Výsluní), by šlo zřízení nové ... číst více

Rekonstrukce rozptylové loučky na hřbitově ve Staré Boleslavi

Rekonstrukce rozptylové loučky na hřbitově ve Staré Boleslavi

BUDE REALIZOVÁNO MIMO PRima nápad. Rekonstrukce rozptylové loučky a stavby urnového háje je naplánována do konce doku 2020.Vypracování studie rekonstrukce rozptylové loučky a její následná ... číst více

Záchrana dešťové vody z bytových domů v sídlišti „U Vodojemu“

Záchrana dešťové vody z bytových domů v sídlišti „U Vodojemu“

Využití dešťové vody z bytových domů v sídlišti „U Vodojemu" aby nemusela po dešti odtékat z města, ale mohla se ještě využít pro zalévání přilehlých 4 zahrad, i pro městský ... číst více

Kompostér – ekologie v Panské zahradě

Kompostér – ekologie v Panské zahradě

Místo pro ukládání bioodpadu v rohu Panské zahrady, kde to nikomu nevadí sníží množství produkovaného odpadu, nákladů na odvoz seče atp. a vyrobená hlína se dá použít např. pro vyplnění děr v ... číst více

Relaxační centrum – oáza klidu v Kočárovně

Relaxační centrum – oáza klidu v Kočárovně

Centrum pro fyzické a duševní zdraví k osobnostně harmonizačnímu rozvoji, k propojení generací. Centrum pro širokou veřejnost s cílem začleňovat relaxaci a čas věnovaný sám sobě do každodenních ... číst více

Mlžící sprchy na 4 dětská hřiště

Mlžící sprchy na 4 dětská hřiště

Pro zpříjemnění pobytu na dětských hřištích navrhuji instalaci 4 mlžících sprch. Mlžící sprchy by pomohly ke zlepšení mikroklimatu hřiště, zmenšovaly by přehřívání hracích si dětí i rodičů a také číst více

Ovocné sady v centru města

Ovocné sady v centru města

Chceme vysadit 3 ovocné sady ve městě pro relaxační, zdravotní a studijní účely. Jako přirozené prostředí pro děti, dospělé a seniory. Chceme propojit generace. Chceme zlepšit zdravotní stav ... číst více

Přírodní discgolfové hřiště na Ostrůvku

Přírodní discgolfové hřiště na Ostrůvku

Cílem projektu je vybudování přírodního discgolfového hřiště na Ostrůvku. Šestikošové hřiště bude moci zdarma a celoročně využít každý, kdo si donese vlastní disk (létající talíř - ... číst více

Komunitní kompostér „U Vodojemu“

Komunitní kompostér „U Vodojemu“

Komunitní kompostér pro posekanou trávu z městského pozemku i pro vlastníky přilehlých zahrad místo nedostatečných svozů bio odpadu. S ohledem na nedostatek nádob na bioodpad v sídlišti u ... číst více

Na kole na autobus ve Staré Boleslavi

Na kole na autobus ve Staré Boleslavi

Kryté stání pro kola v ulici Josefa Truhláře u autobusového nádraží ve Staré Boleslavi. V současnosti není na autobusovém nádraží žádný stojan na kola a cestující, kteří používají k dopravě na ... číst více

Revitalizace ulice Průmyslová II.

Revitalizace ulice Průmyslová II.

  NEREALIZOVATELNÉ. Není v majetku města.V návaznosti na rekonstrukci první části protihlukové stěny v ulici Průmyslová navrhuji opravit zbylou část protihlukové stěny mezi ulicemi Průmyslová a ... číst více

Obnova plácku na míčové hry v parku u autobusového nádraží Stará Boleslav

Obnova plácku na míčové hry v parku u autobusového nádraží Stará Boleslav

NEREALIZOVATELNÉ z důvodu výše finančního limitu. Návrh spočívá v obnově funkce bývalého hřiště v parku u autobusového nádraží. Realizace vytvoří prostor pro pohybové aktivity mladých i pro ... číst více

Měření CO2 do škol (pilot ZŠ Na Výsluní)

Měření CO2 do škol (pilot ZŠ Na Výsluní)

  Naše děti se učí v prostředí s vysokým obsahem CO2, protože školy jsou zateplené a nedochází k výměně vzduchu. Navíc dětí je ve třídách i více než 30, což kvalitu vzduchu rychle snižuje. ... číst více

Bezpečně do Aleje prvňáčků

Bezpečně do Aleje prvňáčků

Navrhuji nové dopravní řešení stávající silnice (části ul. Výletní), v úseku před zatáčkou, směrem k rybníku, až k Aleji prvňáčků.Jednalo by se o úpravu vozovky vyznačením pruhu pro pěší a ... číst více

Skatepark Pod Pampeliškou

Skatepark Pod Pampeliškou

Společně s dalšími přáteli jsme založili spolek Space Club z.s., který má kromě rozvoje kultury ve městě jeden z cílů postavit v Brandýse skatepark. Ten zatím město postrádá... Naší první vizi ... číst více

Nový chodník pod nemocnicí

Nový chodník pod nemocnicí

BUDE REALIZOVÁNO MIMO PRima nápad. Rekonstrukce je již naplánována a bude realizována do konce roku.Cílem projektu je opravit dlouhodobě neudržovaný chodník podél ulice Brázdimská pod nemocnicí, ... číst více

Jurta – zázemí pro lesní klub a volnočasové aktivity pro veřejnost

Jurta – zázemí pro lesní klub a volnočasové aktivity pro veřejnost

Díky našemu projektu vznikne unikátní oáza uprostřed města s originálním zázemím jurty. Jurta bude během dne využívána jako zázemí pro děti navštěvující vzdělávací zařízení Lesního klubu a ve ... číst více

Revitalizace ulice Průmyslová III.

Revitalizace ulice Průmyslová III.

Navrhuji osázet stromy od jídelny Popelka ve směru k obchodu Tesco, dále instalovat v ulici Průmyslová odpadkové koše. Umístění návrhu: ulice Průmyslová od jídelny Popelka směrem k obchodu Tesco ... číst více

Lávka pro pěší přes Staré rameno Labe v Houštce

Lávka pro pěší přes Staré rameno Labe v Houštce

NEREALIZOVATELNÉ z důvodu výše finančního limitu. Zbudování lávky přes Staré rameno Labe může být začleněno do některé z dalších etap revitalizace Houštky. číst více

Lodí po Labi

Lodí po Labi

Cílem jednodenní akce je nabídnout veřejnosti možnost smysluplného naplnění volného času plavbou na lodi směrem k soutoku Labe s Jizerou spojenou s poznáním okolí a podvečerní akcí Knihovny ... číst více

Dětské a workoutové hřiště u Královického rybníka

Dětské a workoutové hřiště u Královického rybníka

U Královického rybníku se nachází místo, kde bylo původně hřiště a v současné době je tam pouze "plácek", který nikdo nevyužívá. Jako jediná lokalita v Brandýse nad Labem se pyšní  vzrostlou ... číst více

Projekt obnovy a využití hradního příkopu

Projekt obnovy a využití hradního příkopu

 NEREALIZOVATELNÉ. Samostatná dokumentace bez výhledu následné realizace nelze z projektu financovat. Dotčená oblast bude zahrnuta do probíhající studie na využití a rekultivace zámeckých ... číst více

Autobusová zastávka Martinovská

Autobusová zastávka Martinovská

Zřízení autobusové zastávky v oblasti ulice Martinovská v Brandýse nad Labem.  Navrhuji zřídit zastávku v oblasti Martinovské ulice, kde není chodník ani autobusová zastávka a děti které v této ... číst více

Květinové koše na Masarykově náměstí a části Pražské ulice

Květinové koše na Masarykově náměstí a části Pražské ulice

 BUDE REALIZOVÁNO MIMO PRima nápad. V letošním roce již bude květinová výzdoba v centru města realizována.Centrum Brandýsa je příjemné a celkem čerstvě rekonstruované, ale květinové koše by jej ... číst více