43 PRima nápadů pro město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

O nápadech můžete přijít diskutovat s navrhovateli a ovlivnit jejich konečnou podobu na Veřejné setkání 10. června.

O tom, které návrhy nakonec vyhrají a budou zrealizovány, rozhodnete opět vy, občané, ve veřejném on-line hlasování v říjnu tohoto roku.

Návrhy jsou řazeny náhodně. 

Obnova plácku na míčové hry v parku u autobusového nádraží Stará Boleslav

Obnova plácku na míčové hry v parku u autobusového nádraží Stará Boleslav

Návrh spočívá v obnově funkce bývalého hřiště v parku u autobusového nádraží. Realizace vytvoří prostor pro pohybové aktivity mladých i pro aktivní trávení volného času a setkávání dalších ... číst více

Více košů na odpadky se sáčky pro pejskaře

Více košů na odpadky se sáčky pro pejskaře

Odpadkové koše na směsný odpad patří mezi základní vybavenost každého dobře fungujícího města. V současné době kdy se město rozrůstá diametrální řadou existují místa, která ještě stále nejsou ... číst více

Autobusová zastávka Martinovská

Autobusová zastávka Martinovská

Zřízení autobusové zastávky v oblasti ulice Martinovská v Brandýse nad Labem.  Navrhuji zřídit zastávku v oblasti Martinovské ulice, kde není chodník ani autobusová zastávka a děti které v této ... číst více

Komunitní kompostér „U Vodojemu“

Komunitní kompostér „U Vodojemu“

Na městském pozemku by se mohl zřídit větší kompostér, který by využívali vlastníci přilehlých zahrad a mohlo by tak být odlehčeno odvozu z bio nádob v tuto chvíli placených městem. Za domem máme číst více

Příměstské letní tábory pro děti s postižením

Příměstské letní tábory pro děti s postižením

Město nabízí mnoho aktivit pro děti, seniory, kulturní vyžití, chybí tu ale možnosti pro děti s postižením – speciální školka, možnost těchto rodin se setkávat či příměstské tábory, které by ... číst více

Přírodní discgolfové hřiště na Ostrůvku

Přírodní discgolfové hřiště na Ostrůvku

Cílem projektu je vybudování přírodního discgolfového hřiště na Ostrůvku. Šestikošové hřiště bude moci zdarma a celoročně využít každý, kdo si donese vlastní disk (létající talíř - frisbee). ... číst více

Relaxační centrum – oáza klidu v Kočárovně

Relaxační centrum – oáza klidu v Kočárovně

Centrum pro fyzické a duševní zdraví k osobnostně harmonizačnímu rozvoji, k propojení generací. Centrum pro širokou veřejnost s cílem začleňovat relaxaci a čas věnovaný sám sobě do každodenních ... číst více

Měření CO2 do škol (pilot ZŠ Na Výsluní)

Měření CO2 do škol (pilot ZŠ Na Výsluní)

  Naše děti se učí v prostředí s vysokým obsahem CO2, protože školy jsou zateplené a nedochází k výměně vzduchu. Navíc dětí je ve třídách i více než 30, což kvalitu vzduchu rychle snižuje. ... číst více

Mlžící sprchy na dětská hřiště

Mlžící sprchy na dětská hřiště

Pro zpříjemnění pobytu na dětských hřištích navrhuji instalaci 4 mlžících sprch. Mlžící sprchy by pomohly ke zlepšení mikroklimatu hřiště, zmenšovaly by přehřívání hracích si dětí i rodičů a také číst více

Kompostér – ekologie v Panské zahradě

Kompostér – ekologie v Panské zahradě

Místo pro ukládání bioodpadu v rohu Panské zahrady, kde to nikomu nevadí sníží množství produkovaného odpadu, nákladů na odvoz seče atp. a vyrobená hlína se dá použít např. pro vyplnění děr v ... číst více

Lodí po Labi

Lodí po Labi

Cílem jednodenní akce je nabídnout veřejnosti možnost smysluplného naplnění volného času plavbou na lodi směrem k soutoku Labe s Jizerou spojenou s poznáním okolí a podvečerní akcí Knihovny ... číst více

Stanice autobusů Pražská ve směru z Prahy

Stanice autobusů Pražská ve směru z Prahy

Mezi stanicemi Vrábí a Náměstí je hodně dlouhý úsek. Zatímco v opačném směru je zřízena zastávku Pražská, ve směru z Prahy chybí. Navrhujeme zřídit zastávku u plotu Rezidence Melicharka, mezi ... číst více

Revitalizace ulice Průmyslová III.

Revitalizace ulice Průmyslová III.

Navrhuji osázet stromy od jídelny Popelka ve směru k obchodu Tesco, dále instalovat v ulici Průmyslová odpadkové koše. Umístění návrhu: ulice Průmyslová od jídelny Popelka směrem k obchodu Tesco ... číst více

Autobusová zastávka Pražská ve směru z Prahy

Autobusová zastávka Pražská ve směru z Prahy

Zastávka chybí pro pro přestup na vlak či jiný autobus odjíždějící z autobusového nádraží v Brandýse.  i pro nakupující v Penny marketu, kteří jsou méně mobilní (např. důchodci) a musí se vracet ... číst více

Lesík Na Výsluní a Zelené žaluzie

Lesík Na Výsluní a Zelené žaluzie

Plánovaná výsadba lesíku v prostoru areálu ZŠ Na Výsluní a souvislého pásu listnatých stromů („ ZELENÉ ŽALUZIE") sloužících k zastínění pavilonu druhého stupně. A to z několika důvodů:a) ... číst více

Veřejné grily v 5 lokalitách

Veřejné grily v 5 lokalitách

Vytvořením veřejných grilů, umožnit setkávání občanu na přírodních místech. Vytvořit 5 míst, kde by si občané města mohli ugrilovat své speciality na veřejně přístupných grilech, oslavit např. ... číst více

Projekt obnovy a využití hradního příkopu

Projekt obnovy a využití hradního příkopu

Zpracování zahradního projektu pro obnovu hradního příkopu a přilehlé zahrady a jejich využití, namísto dnešního polodivokého chovu domácího zvířectva. Domnívám se že hradní příkop a zahrada je ... číst více

Záchrana dešťové vody z bytových domů v sídlišti „U Vodojemu“

Záchrana dešťové vody z bytových domů v sídlišti „U Vodojemu“

Využití dešťové vody z bytových domů v sídlišti „U Vodojemu“ aby nemusela po dešti odtékat z města, ale mohla se ještě využít pro zalévání přilehlých 4-8 zahrad, i pro i pro pozemek městský, ... číst více

Bezobalové / Reuse trhy v Brandýse nad Labem

Bezobalové / Reuse trhy v Brandýse nad Labem

Reuse trhy by zamezily zbytečnému plýtvání plasty na místních trzích. Na začátku trhu by byla nádoba, ze které by si lidé podle potřeby brali JIŽ EXISTUJÍCÍ plastové, papírové či látkové tašky. ... číst více

Obnova hřiště u Královického rybníka

Obnova hřiště u Královického rybníka

  U Královického rybníku se nachází plácek, kde bylo původně (již je to dlouho) hřiště. Je tam nádherná zeleň, klid. Bylo by fajn, kdyby se život našeho dvojměstí rozšířil i do této ... číst více

Městský ovocný sad v zámecké zahradě

Městský ovocný sad v zámecké zahradě

Městský ovocný sad jako přírodní hřiště pro děti i dospělé, zdroj vitamínů a jako příležitost k setkávání. Nabízí se i každoroční všelidová sklizeň.Rád bych realizoval projekt městského ovocného ... číst více

Jurta – zázemí pro lesní klub a volnočasové aktivity pro veřejnost

Jurta – zázemí pro lesní klub a volnočasové aktivity pro veřejnost

Díky našemu projektu vznikne unikátní oáza uprostřed města s originálním zázemím jurty. Jurta bude během dne využívána jako zázemí pro děti navštěvující vzdělávací zařízení Lesního klubu a ve ... číst více

Výsadba volně stojících stromů ve městě

Výsadba volně stojících stromů ve městě

Chceme vysadit 100 vzrostlých stromů ve městě. Je mnoho míst, kde lidé chtějí stromy, jejich chladivý stín. Oceňují vliv na klima a zdravotní stav občanů. Díky přednáškám zjistíme více o údržbě ... číst více

Lávka pro pěší přes Staré rameno Labe v Houštce

Lávka pro pěší přes Staré rameno Labe v Houštce

číst více

Parkování pro cyklisty – autobusové nádraží Stará Boleslav

Parkování pro cyklisty – autobusové nádraží Stará Boleslav

Kryté stání pro kola v ulici Josefa Truhláře u autobusového nádraží ve Staré Boleslavi. V současnosti není na autobusovém nádraží žádný stojan na kola a cestující, kteří používají k dopravě na ... číst více

Nový chodník pod nemocnicí

Nový chodník pod nemocnicí

Cílem projektu je opravit dlouhodobě neudržovaný chodník podél ulice Brázdimská pod nemocnicí, chodník nově vydláždit nebo jinak srovnat a zasadit vhodné dřeviny na místa podél chodníku. Chodník ... číst více

Šesťáci jedou k moři

Šesťáci jedou k moři

ZŠ Stará Boleslav je školou, kde se potkávají staroboleslavské děti se žáky z jiných obcí. V šestém ročníku se tedy tvoří nejen nové třídní kolektivy, ale i nové vztahy, přátelství a kamarádství, číst více

Polabský skatepark

Polabský skatepark

Navrhovaným nápadem, který by přispěl k rozvoji našeho města je skatepark v podobě „minirampy“, která by posloužila k rozšíření sportovního a kulturního vyžití ve městě. Skatepark by mohl být ... číst více

Ovocný sad v centru města

Ovocný sad v centru města

Chceme vysadit ovocný sad ve městě pro relaxační, zdravotní a studijní účely. Jako přirozené prostředí pro děti, dospělé a seniory. Chceme propojit generace. Chceme zlepšit zdravotní stav občanů. číst více

Rekonstrukce rozptylové loučky na hřbitově ve Staré Boleslavi

Rekonstrukce rozptylové loučky na hřbitově ve Staré Boleslavi

Vypracování studie rekonstrukce rozptylové loučky a její následná realizace. Návrh se zabývá důstojným řešením rozptylové loučky na hřbitově ve Staré Boleslavi. Hřbitov nemá loučku vhodně ... číst více

Na kole k autobusu ve Staré Boleslavi

Na kole k autobusu ve Staré Boleslavi

Stojany pro kola a koloběžky na autobusovém nádraží ve Staré Boĺeslavi. Jednalo by se o roh parku, vzdálený od nádraží cca 10 m. Prostor je nepravidelného trojúhelníkové tvaru  a byl by zpevněn ... číst více

Bezpečně do Aleje prvňáčků

Bezpečně do Aleje prvňáčků

Úprava komunikace a dopravního značení ke stezce „Alej prvňáčků“. Navrhuji nové dopravní řešení stávající silnice (části ul. Výletní), v úseku před zatáčkou, směrem k rybníku, až k Aleji ... číst více

Podpora dojíždění do školy na kole – parkování kol ve školách

Podpora dojíždění do školy na kole – parkování kol ve školách

Výstavba/montáž zastřešených  uzamykatelných parkovacích míst pro kola žáků základních škol na pozemku školy. Zastřešené stání, alternativně elektronicky kontrolovaný vstup přes čipy/karty. ... číst více

Tunýlkem čistou nohou

Tunýlkem čistou nohou

Vybudování zpevněné cesty z části Hrušov a Vrábí okolo Vinořského potoka tunýlkem do centra města pro pěší a cyklisty. Ve městě je mnoho lidí, kteří si denně krátí cestu z Vrábí tunýlkem do ... číst více

Revitalizace ulice Průmyslová II.

Revitalizace ulice Průmyslová II.

V návaznosti na rekonstrukci první části protihlukové stěny v ulici Průmyslová navrhuji opravit zbylou část protihlukové stěny mezi ulicemi Průmyslová a Rolnická od křižovatky s ulicí Květnová. ... číst více

Výměna povrchu hřiště ve Výletní ulici

Výměna povrchu hřiště ve Výletní ulici

Popis návrhu: Navrhuji výměnu povrchu sportovního hřiště ve Výletní ulici (pouze oplocená část). Na multisportovním hřišti je nyní položen plastový povrch, který za mokra i za mírné rosy velmi ... číst více

Dva koše na exkrementy na Pražské ulici

Dva koše na exkrementy na Pražské ulici

Na ulici Pražská jsou dvě veterinární ordinace. Někteří pacienti si zde uleví. Majitelům miláčků přidělává práci, že nemají po ruce pytlík a koš na odpadky. Umístění návrhu: Pražská ulice před ... číst více

Workoutové hřiště ve Staré Boleslavi

Workoutové hřiště ve Staré Boleslavi

Workoutové hřiště – sestava se skládá mnoha různých street workoutových prvků -  je určeno pro děti i dospělé včetně seniorů. Pravidelné cvičení zlepšuje formu, podporuje kardiovaskulární systém ... číst více

Autobusová zastávka č. 346 směr Praha

Autobusová zastávka č. 346 směr Praha

Navrhuji zřídit zastávku autobusu č. 346 /na znamení/ ve směru na Prahu mezi Penny Marketem a servisem Cyklo Bareš - v prostoru již zřízeného parkovacího stání. Vzdálenost mezi zastávkou U ... číst více

Workout hřiště u Královického rybníku

Workout hřiště u Královického rybníku

Skvělý způsob, jak si zacvičit venku na čerstvém vzduchu v jakémkoliv věku. Netřeba platit vstupné do posiloven a jiných zařízení. V doprovodu rodičů určitě využijí i malé děti. Hlavní cílovou ... číst více

Elektromobilita – nabíjecí stanice v Brandýse

Elektromobilita – nabíjecí stanice v Brandýse

Nabíjecí stanice pro elektromobily a hybridy, které půjdou s trendem mobility a pomohou rozvoji elektromobility v městě To pomůže postupně zlepšit kvalitu ovzduší kolem frekventovaných cest ... číst více

Květinové koše na Masarykově náměstí a části Pražské ulice

Květinové koše na Masarykově náměstí a části Pražské ulice

Centrum Brandýsa je příjemné a celkem čerstvě rekonstruované, ale květinové koše by jej ještě více pozvedly. Navrhujeme instalovat květinové koše na sloupy veřejného osvětlení na náměstí a na ... číst více

Revitalizace ulice Průmyslová I

Revitalizace ulice Průmyslová I

Oprava protihlukové stěny v ulici Průmyslová od křižovatky s ulicí Pražská. V návaznosti na rekonstrukci ulice Pražská navrhuji opravit protihlukovou stěnu v ulici Průmyslová, která přímo ... číst více