ÚNOR

 

RADNICE UVOLNÍ 2 MILIONY KORUN

BŘEZEN

 

OBČANÉ PŘIJDOU S NÁPADY

 

DUBEN

 

NÁPAD ZPRACUJÍ DO PODOBY PROJEKTU

 

KVĚTEN

 

JEHO REALIZOVATELNOST PROVĚŘÍ ÚŘEDNÍCI

 

ČERVEN

 

NÁPADY PRODISKUTUJÍ OBČANÉ MEZI SEBOU

 

ZÁŘÍ

 

A BUDOU O NICH HLASOVAT

 

ŘÍJEN

 

RADNICE ZAČNE S REALIZACI VÍTĚZNÝCH NÁVRHŮ

PRima nápad = participativní rozpočet

 

 

Participativní rozpočet města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav umožní, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji našeho města.

 

Jak to funguje?

Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, občané podají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních, kde mohou diskutovat o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají úřadu k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování občanů o tom, které  návrhy má město zrealizovat.

 

Jaké návrhy?

V participativním rozpočtu je prostor pro kreativitu a nápady obyvatel města. Může se jednat o občanské projekty vedoucí k úpravám veřejných prostor, zeleně, zřizování volnočasových prvků i o „měkké“ projekty typu vzdělávání, slavností či sousedských setkávání.

 

Kolik to bude peněz?

Pro první ročník radnice města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav uvolnila 2 miliony korun. Ty se rozdělí mezi návrhy, které dostanou největší podporu ve veřejném hlasování. Maximální částka na jeden návrh je 500 tisíc korun včetně DPH.