Autobusová zastávka Pražská ve směru z Prahy

Autobusová zastávka Pražská ve směru z Prahy

 NEREALIZOVATELNÉ. Podmínky čerpání dotace na již realizovanou rekonstrukci komunikace neumožňují v tomto místě realizovat další stavební úpravy po dobu 4 let.Zastávka chybí pro pro přestup na ... číst více

Obnova plácku na míčové hry v parku u autobusového nádraží Stará Boleslav

Obnova plácku na míčové hry v parku u autobusového nádraží Stará Boleslav

NEREALIZOVATELNÉ z důvodu výše finančního limitu. Návrh spočívá v obnově funkce bývalého hřiště v parku u autobusového nádraží. Realizace vytvoří prostor pro pohybové aktivity mladých i pro ... číst více

Revitalizace ulice Průmyslová II.

Revitalizace ulice Průmyslová II.

  NEREALIZOVATELNÉ. Není v majetku města.V návaznosti na rekonstrukci první části protihlukové stěny v ulici Průmyslová navrhuji opravit zbylou část protihlukové stěny mezi ulicemi Průmyslová a ... číst více

Autobusová zastávka č. 346 směr Praha

Autobusová zastávka č. 346 směr Praha

NEREALIZOVATELNÉKomunikace není ve vlastnictví města. Vzhledem k blízkosti plánované zastávky u Penny markety a stávající zastávky u Nemocnice (resp. i ZŠ Na Výsluní), by šlo zřízení nové ... číst více

Projekt obnovy a využití hradního příkopu

Projekt obnovy a využití hradního příkopu

 NEREALIZOVATELNÉ. Samostatná dokumentace bez výhledu následné realizace nelze z projektu financovat. Dotčená oblast bude zahrnuta do probíhající studie na využití a rekultivace zámeckých ... číst více

Revitalizace ulice Průmyslová I

Revitalizace ulice Průmyslová I

 NEREALIZOVATELNÉ. Není v majetku města.Oprava protihlukové stěny v ulici Průmyslová od křižovatky s ulicí Pražská.V návaznosti na rekonstrukci ulice Pražská navrhuji opravit protihlukovou stěnu ... číst více

Lávka pro pěší přes Staré rameno Labe v Houštce

Lávka pro pěší přes Staré rameno Labe v Houštce

NEREALIZOVATELNÉ z důvodu výše finančního limitu. Zbudování lávky přes Staré rameno Labe může být začleněno do některé z dalších etap revitalizace Houštky. číst více