Zklidnění automobilové dopravy v centru města

Zklidnění automobilové dopravy v centru města na silnici č. 610 od Zahradního města po Kasárny AČR ve Staré Boleslavi omezením rychlosti.
Nerealizovatelné
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

V celé délce silnice č. 610 (Pražská, Ivana Olbrachta, Maxe Švabiského, Boleslavská) na území BnL/St.Bol. omezit rychlost na 40km/h, označit úseky dopravním značením (nejlépe ve větší velikosti s reflexními okraji) a doplnění úsekovým měřením s informačními panely, zobrazující rychlost a SPZ. Na vhodných místech použít bilboardy se stručnými informacemi, proč tato změna. Např. „Děláme město bezpečnější pro obyvatele“, „Snížením rychlosti přispíváme k bezpečnosti a ekologii“, atd.

Odhadované náklady

400000 Kč

Umístění

Silnice č. 610 procházející městem

Nerealizovatelné

Navrhovaná úprava snížení rychlosti takto plošně realizovat nelze, není v gesci města, komunikace je v majetku Středočeského kraje, přičemž snížení rychlosti je možné pouze v určitých úsecích, s jasným odůvodněním, jako např. kolem škol apod. Na vjezdech do města na silnici č. 610 z obou směrů již informační radary s měřením rychlosti umístěny jsou.

Nejnovější návrhy