Záchrana dešťové vody z bytových domů v sídlišti „U Vodojemu“

Využití dešťové vody z bytových domů v sídlišti „U Vodojemu“ aby nemusela po dešti odtékat z města, ale mohla se ještě využít pro zalévání přilehlých 4 zahrad, i pro městský pozemek, využívaný pejskaři z okolí.
Realizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

S ohledem na skutečnost, že bychom nechtěli plýtvat vodou která zde naprší, tak může být dešťovka nadále využita.

Na pozemku města je retenční nádrž, která je pro dešťovou vodu z okolních bytových domů. V současnosti je nastaveno stavidlo tak, že se udržuje velmi nízká hladina, kdy prakticky hned po dešti veškerá voda odteče do přilehlého potoka.

Navrhujeme vedle této nádrže do země instalovat nádrže pro zadržení dešťové vody, která by poté mohla sloužit pro zalévání v dobách sucha.
Využívána bude vlastníky z č.p. 2295 pro použití k zalévání jejich zahrad, ale i pro závlahu pro vegetaci na městském pozemku.
Nádrže na dešťovou vodu budou instalovány pod zemí, na pozemku městském a nebudou tedy nijak rušit okolní vlastníky ani obyvatele.
Pro provoz nebude potřeba přívodu elektřiny – čerpadlo pro zalévání si zajistí sami vlastníci zahrad.
Sloužit bude majitelům přilehlých zahrad u domu č.p. 2295 s využitím jako závlaha i pro pozemek městský, hojně využívaný pejskaři při venčení. Využití bude v době vegetační.

Odhadované náklady

185000 Kč

Umístění

Umístění návrhu: pozemek parcelní číslo 1730/123, katastrální území Brandýs n. Labem, umístění v nejvzdálenějším bodě od domu U Vodojemu 2295, blízko rokle a vedle retenční nádrže

Nejnovější návrhy