Šesťáci jedou k moři

ZŠ Stará Boleslav je školou, kde se potkávají staroboleslavské děti se žáky z jiných obcí. V šestém ročníku se tedy tvoří nejen nové třídní kolektivy, ale i nové vztahy, přátelství a kamarádství, která mnohdy přetrvávají celý život. Naším cílem je založit novou školní tradici – stmelovat všechny děti šestých ročníků neopakovatelným zážitkem, aby je krásné vzpomínky na povinnou školní docházku provázely celým životem.
Realizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Kurz je pojat jako sportovně – rekreačně – preventivní. Pomocí nejrůznějších her, procházek, úkolů, výletů a jiných společných aktivit u moře si budou děti nejen hrát a odpočívat, ale zároveň se budou přirozeným způsobem učit předcházet sociálně – patologickým jevům, které nás obklopují. Mnohé aktivity budou zaměřeny i na zdravý životní styl, děti se naučí spolupracovat, spoléhat se navzájem jeden na druhého a pomáhat si.
Kurz by byl desetidenní, aby byl dostatek času na všechny aktivity. Příspěvek Prima nápadu by by pokryl náklady na dopravu, noční dozor a zdravotníka, aby byl kurz finančně dostupný co největšímu počtu dětí.

Odhadované náklady

149800 Kč

Umístění

ZŠ Stará Boleslav, Jungmannova, resp. přímořské oblasti, např. Itálie, oblast Marché, Jaderské moře.

Nejnovější návrhy