Relaxační centrum – oáza klidu v Kočárovně

Centrum pro fyzické a duševní zdraví k osobnostně harmonizačnímu rozvoji, k propojení generací. Centrum pro širokou veřejnost s cílem začleňovat relaxaci a čas věnovaný sám sobě do každodenních činností, jako eliminace stresu. Možnost besed, přednášek, kurzů, masáží, cvičení, terapíí různého druhu a sdílení.
Realizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Místo setkávání a sdílení pro všechny generace, vzájemné obohacování. Zařadit do svého života čas věnovaný sám sobě formou nabytí informací – přednášky, besedy, sladění osobního a pracovního života, jak eliminovat stres.

  • Přednášky na téma Partnerské vztahy a komunikace (ve spolupráci s Mgr. Charlotte Benátskou a dalšími zkušenými lektory z Brandýsa a okolí ).
  • Péče o fyzické a duševní zdraví praktikováním jógy a jiných zdravotních cvičení, masáže od kojeneckého do školního věku.
  • Terapeutické využití – hudební, pohybové, taneční a dramatické.
  • Meditační setkávání.
  • Setkávání více generací např. ,,Příběhy našich babiček“
  • Setkávání žen – sdílení, programy pro děti aj.

Kooperace s odborníky z oblasti pedagogiky, psychologie a dalších směrů.

Pravidelný program jeden den v týdnu

• dopoledne 1x workshop/1,5-2hod. pro děti ze ZŠ,MŠ, případné zapojení seniorů formou prožitkového učení (hudební, výtvarné, dramatické a relaxační dílny)
• odpoledne 1x workshop(1,5-2hod. zaměřený pro rodiče a ml. Děti – prohloubení vzájemné interakce dítě a rodič, hry k rozvoji sebedůvěry, masáže a jiné terapeutické techniky k hlubšímu vnímání sebe sama i respektování druhých lidí
• večerní workshop/1,5-2hod pro teenagery a dospělé – zdravotní cvičení, relaxační večery s pvky muzikoterapie, dramaterapie a aromaterapie, sdílení pro podporu mezilidských vztahů

Dále pravidelný program jednu sobota v měsíci – více zaměřené k propojení celé rodiny
• dopoledne 2x sebezkušenostní workshopy/1,5-2hod, cvičební a relaxační bloky dle jednotlivých aktuálních témat
• odpoledne 1x divadlo pro děti, přednášky na témata Nevýchova, Jak se bezpečně pohybovat na internetu, Svět domácích hospiců, Partnerské vztahy, přednášky z různých oborů dle námětů obyvatel města

Celkem za měsíc 1x přednáška 2hod., 15x workshop 2hod.

Umístění návrhu: Kočárovna

Předpokládané náklady zahrnují pořízení základního vybavení (podložky, sedáky, dataprojektor, plátno, hudební nástroje, výtvarné potřeby), lektorné na celý rok 2020 a náklady na propagaci.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Nejnovější návrhy