Rekonstrukce rozptylové loučky na hřbitově ve Staré Boleslavi

Návrh se zabývá důstojným řešením rozptylové loučky na hřbitově ve Staré Boleslavi. Hřbitov nemá loučku vhodně vyřešenou. Loučka se pod nánosem volně rozházených svíček a květin velmi špatně udržuje. Místo nemá řád ani vhodné označení. Občas loučka působí jako skládka. Stávající celkové pojetí dehonestuje pietní prostor. Rozhodně existují jiná řešení, která budou vhodná pro pozůstalé i údržbu hřbitova.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Vypracování studie rekonstrukce rozptylové loučky a její následná realizace.

Rekonstrukce rozptylové loučky řeší i problematiku rozšíření hřbitova. Loučka je nyní brána jako nejhorší možná varianta uložení ostatků. Pokud by loučka získala důstojnou podobu, mohla by být využívána v hojnějším počtu a klesla by potřeba nových míst pro samostatné hroby.

Odhadované náklady

275000 Kč

Umístění

hřbitov ve Staré Boleslavi

Nerealizovatelné

BUDE REALIZOVÁNO MIMO PRima nápad. Rekonstrukce rozptylové loučky a stavby urnového háje je naplánována do konce doku 2020.

Nejnovější návrhy