Poradenství a terapeutické aktivity u Vás DOMA

Záměrem tohoto PRima nápadu je poskytování poradenské a terapeutické podpory občanům města přímo v jejich přirozeném prostředí. Cílovou skupinou projektu jsou osoby v domácí péči a rodinní příslušníci, kteří o ně celodenně pečují. Klienti by mohli v rámci projektu využít služeb poradenství z právní, finanční a sociální oblasti, psychologické poradenství, výživové poradenství či nácvik technik bazální stimulace a psychoterapie, muzikoterapie, aromaterapie či fyzioterapie.
Realizovatelné
2020
Sdílet:

Člověk, který je trvale upoután na lůžko z důvodu neléčitelné nemoci, tělesného nebo mentálního postižení, je plně odkázán na pomoc druhé osoby. Tento stav je pro nemocného, tak pro jeho blízké velice psychicky náročný. Komplexní terapeutická práce s celou rodinou je v dané životní situaci nezbytná.

Cílové skupiny:
• klienti, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko z důvodu neléčitelné nemoci, tělesného nebo mentálního postižení,
• děti s poruchou autistického spektra (PAS), s tělesným nebo mentálním postižením, s nedostatečnou biologickou, sociální a psychickou zralostí.

Projekt by byl realizován ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a regionálními organizacemi, které odborné poradenství a terapeutické aktivity nabízejí.

Odhadované náklady

500000 Kč
Pozn.: Délka realizace projektu je 12 měsíců v předběžném rozsahu 40 hodin/týdně poskytnutého poradenství či terapie.

Umístění

Projekt bude realizován v místě bydliště klientů či v domovech seniorů či jiném zdravotnickém zařízení

Nejnovější návrhy