Poradenství a terapeutické aktivity u Vás DOMA

Záměrem tohoto PRima nápadu je poskytování poradenské a terapeutické podpory občanům města přímo v jejich přirozeném prostředí. Cílové skupiny projektu: • klienti, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko z důvodu neléčitelné nemoci, tělesného nebo mentálního postižení • děti s poruchou autistického spektra (PAS), s tělesným nebo mentálním postižením, s nedostatečnou biologickou, sociální a psychickou zralostí
Čeká na posouzení realizovatelnosti
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Projekt by byl realizován ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a regionálními organizacemi, které odborné poradenství a terapeutické aktivity nabízejí.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Projekt bude realizován v místě bydliště klientů či v domovech seniorů či jiném zdravotnickém zařízení