Obnova plácku na míčové hry v parku u autobusového nádraží Stará Boleslav

Návrh spočívá v obnově funkce bývalého hřiště v parku u autobusového nádraží. Realizace vytvoří prostor pro pohybové aktivity mladých i pro aktivní trávení volného času a setkávání dalších spoluobčanů.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Park u autobusového nádraží ve Staré Boleslavi je přirozeným místem, kde tráví čas občané města, protože to je nejdostupnější park od centra. Přespolní zde čekají na spoje do okolních sídel. V západní části parku je zarostlý plácek s rezatými brankami, který původně sloužil pro míčové hry. Pro svůj zanedbaný stav však není používán a zbytky původního škvárového povrchu jsou estetickou i ekologickou zátěží. Blízko centra Staré Boleslavi takovéto zařízení chybí. Z těchto důvodů je v tomto místě navrhována obnova veřejně přístupného plácku na míčové hry. Hřiště by mělo být vybaveno odolnou volejbalovou sítí, brankami na malou kopanou, nebo koši na basketbal. V blízkosti by bylo vhodné umístit ca 4 lavičky. Pokud by to finanční rozpočet umožňoval, tak by se zde mohlo zřídit stanoviště pro grilování.

Toto řešení by přineslo možnosti pro aktivní trávení volného času a pohybové aktivity pro mládež i podporu společenského života ve městě.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Park u autobusové stanice ve Staré Boleslavi, plácek bývalého hřiště na míčové hry.

Nerealizovatelné

NEREALIZOVATELNÉ z důvodu výše finančního limitu. 

Nejnovější návrhy