Nový chodník pod nemocnicí

Cílem projektu je opravit dlouhodobě neudržovaný chodník podél ulice Brázdimská pod nemocnicí, chodník nově vydláždit nebo jinak srovnat a zasadit vhodné dřeviny na místa podél chodníku.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:

Chodník podél ulice Brázdimská v části od vjezdu do nemocnice po zastávku MHD Nemocnice není dlouhodobě udržován, vypadávají z něj dlažební kostky, chůze po něm je nepohodlná. Stávající chodník je na stejně výškové úrovni jako vozovka, takže jej někdy řidiči využijí k zaparkování, čímž ještě více omezí možnosti chodců. Součástí chodníku jsou nevydlážděná místa – udupaná hlína a kamení – pozůstatky po kdysi vzrostlých stromech, které chodník lemovaly. Chodník je hojně využíván jak dětmi, které chodí ze sídliště do/z školy, tak místními občany. Oprava chodníku a jeho osázení dřevinami zvýší komfort chodců a v létě jim poskytne na rozpáleném chodníku stín.

Odhadované náklady

280000 Kč

Umístění

Chodník podél ulice Brázdimská v části, která navazuje na objekt hlavní budovy nemocnice.

Nerealizovatelné

BUDE REALIZOVÁNO MIMO PRima nápad.  Rekonstrukce je již naplánována a bude realizována do konce roku 2020.

Nejnovější návrhy