Mlžící sprchy na 4 dětská hřiště

Pro zpříjemnění pobytu na dětských hřištích navrhuji instalaci 4 mlžících sprch. Mlžící sprchy by pomohly ke zlepšení mikroklimatu hřiště, zmenšovaly by přehřívání hracích si dětí i rodičů a také přilehlých hracích ploch. Zároveň by pomohly i k udržení prvků zeleně v jejich blízkém okolí. Oblázkový protiskluzový povrch kolem sprch by příjemně masíroval chodidla a nechal vodu přirozeně vsakovat do země.
Realizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Navržené mlžící sprchy jako „vodní“ prvek ve veřejném prostoru by zabezpečily zlepšení mikroklimatu v místech, která mají sloužit k volnočasovému vyžití zejména malých dětí. Díky zvyšujícím se teplotám zejména v  letních měsících a k následnému přehřívání městských ploch, se stávají tato hřiště pro svůj účel nevyužitelná. Děti se při pobytu na vyhřátém prostoru velmi rychle přehřívají (čím menší dítě, tím nižší schopnost vlastní termoregulace) a zvyšuje se tak riziko zdravotní újmy, například úpalu.

 

Odhadované náklady

120000 Kč
Pozn.: Předpokládané náklady: 120.000,- Kč (resp. 4 x 30.000,-)

Umístění

Dětské hřiště Kralupská, Dětské hřiště Lipová, Dětské hřiště plk. Bilíka a Dětské hřiště Výletní.

Nejnovější návrhy