Jurta – zázemí pro lesní klub a volnočasové aktivity pro veřejnost

Díky našemu projektu vznikne unikátní oáza uprostřed města s originálním zázemím jurty. Jurta bude během dne využívána jako zázemí pro děti navštěvující vzdělávací zařízení Lesního klubu a ve večerních hodinách zde budou probíhat aktivity pro veřejnost (občany města) – přednášky, workshopy, pohybové aktivity a podobně. Dále budou na pozemku umístěny aktivity pro praktickou ekologickou výchovu dětí – permakulturní zahrada, hmyzí rezervace pro návrat hmyzu do měst, políčko pro pěstování zeleniny dětmi. V neposlední řadě bude část pozemku sloužit také jako pastvina pro zámecké ovečky.
Realizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Náš spolek Ostrov ZeMě, z.s. vznikl jako reakce na poptávku po lesním vzdělávání v našem městě. V tomto typu předškolního vzdělávání tráví děti většinu času venku. Zázemím jim slouží v případě nepřízně počasí například jurta či maringotka, ve které se odehrávají vzdělávací, volnočasové i odpočinkové aktivity, děti se zde stravují, atd. Z letitých zkušeností lesních školek se jurta jeví jako nejvhodnější zázemí a to z důvodu vnitřního uspořádání, dlouhodobé udržitelnosti a v neposlední řadě díky funkčním vlastnostem při nejrůznějších povětrnostních podmínkách. Proto jsme vybrali jurtu a žádáme o její spolufinancování pro děti z Lesního klubu Ostrov ZeMě.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Ulice Nábřežní vedle ÚHULu, k.ú. Stará Boleslav.