Doplnění prvků do veřejného parku – Sídliště V Livách

Zlepšení prostoru parku pro veřejnost, děti, mládež, sportovce, maminky s dětmi, seniory dodáním a instalací laviček (4ks) a herních prvků (2ks).
Nerealizovatelné
2021
Sdílet:

Nerealizovatelný – pozemek není ve vlastnictví města.

Odhadované náklady

25000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Nejnovější návrhy