Chodník a zeleň v Okružní

Doplnění chybějícího chodníku v ulici Okružní od domu č.28 směrem k ulici Třebízského, pro zajištění propojení pěších cest z okrajových částí města směrem do centra, a bezpečné trasy pro děti cestou na autobus a do školy. Zároveň zde bude doplněna chybějící zeleň a stromy lemující chodník a silnici.
Nerealizovatelné
2021
Sdílet:

Nerealizovatelný z důvodu překročení finančního limitu.

Chodník je řešen na protější straně komunikace + přechod pro chodce.

V rámci rekonstrukce silnice II/331 bude stávající přechod pro chodce na rohu ulic Mikuláše Alše a Okružní zrušen, zároveň byl na podzim 2020 byl vybudován nový přechod pro chodce na rohu ulic Třebízského a Okružní.  Mezi těmito přechody však není propojen chodník. Chodci a zejména děti bydlící v této části Staré Boleslavi, tak nebudou mít možnost  bezpečně přecházet tuto silnici na cestě mezi domovem a centrem města (škola, školka, autobusové stanoviště atd.)

Podél ulice Okružní navrhujeme chodník šířky 1,50 m, navazující na stávající chodník končící u posledního rodinného domu č.p.28. Materiálově vycházíme z okolní zástavby, tedy chodník bude z betonové zámkové dlažby profilované tl.6 cm, do betonových obrubníků. Podél chodníku by byla doplněna výsadba stromů případně keřů do živých plotů.

Celkově se jedná o plochu cca 150 m2, vysázeno by bylo cca 10 kusů vzrostlých stromů, vhodných pro alejovou výsadbu v městské zástavbě.

Chodník bude sloužit všem obyvatelům této části města pro běžné cesty na nákupy či do školy apod. Pro ostatní obyvatele rozšíří možnosti pěších tras po městě a umožní přímou cestu třeba směrem k Proboštským jezerům či lesu za účelem rekreace.

V této části města se bohužel na chodníky pro pěší a bezpečné cesty pro cyklisty prozatím dost zapomínalo. Navrhovaný chodník odstraní tuto závadu. Doprovodná alejová výsadba zároveň přinese do města tolik potřebnou a žádanou zeleň. Výsadba stromů podél hlavní ulice město pozvedne a zkrášlí.

Odhadované náklady

220000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Nerealizovatelný z důvodu překročení finančního limitu. Chodník je řešen na protější straně komunikace a dopravní situaci vyřeší v kombinaci s přechodem pro chodce.

Nejnovější návrhy