Bezpečně do Aleje prvňáčků

Navrhuji nové dopravní řešení stávající silnice (části ul. Výletní), v úseku před zatáčkou, směrem k rybníku, až k Aleji prvňáčků.
Realizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Jednalo by se o úpravu vozovky vyznačením pruhu pro pěší a cyklisty v pravé části vozovky ve směru na Popovice. Pás pro cyklisty a chodce by začínal v místě, kde končí chodník (u studia Beavi), až po odbočku do aleje. Průjezd pro automobily by se tak zúžil, proto by bylo nutné snížit rychlost a přidat dopravní značení „dej přednost v jízdě protijedoucím vozidlům“. Také by byla dle mého názoru nutná instalace zpomalovacích prahů, jelikož některá auta zde projíždí velkou rychlostí, což je pro cyklisty a pěší velmi nepříjemné. Dále zde navrhuji vybudovat i nová svodidla na vozovce v těsné blízkosti rybníka. Současné betonové patníky jsou nevyhovující.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Ulice Výletní – část u Hrušovského rybníka.