Podejte svůj PRima nápad, je to snadné!

 

Podat návrh je možné od 1. do 30. dubna 2019 23:59.

Navrhovat může občan města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav starší 15 let.

 

 • PODAT NÁVRH ONLINE

 • (Úderný a jasný, bude Váš návrh provázet až do hlasování.)
 • Krátká a výstižná anotace návrhu projektu, která bude použita pro jeho propagaci (max. 500 znaků). Zkuste v ní vysvětlit ostatním občanům, v čem spočívá váš návrh, kde se bude nacházet a proč je prospěšný.
 • Co nejpřesnější popis návrhu (max. 2000 znaků). Uveďte čeho se týká, jakou řeší situaci, co je jeho cílem, jaké zahrnuje aktivity či prvky, proč jej navrhujete, jak si představujete realizaci technicky.
 • Krátký popis (max. 500 znaků), jak bude Váš návrh sloužit obyvatelům dané části – např. kolik osob jej využije, zda bude využíván sezónně nebo celoročně.
 • Vyčíslete celkové předpokládané náklady na realizaci Vašeho návrhu včetně DPH. Podrobnější položkový rozpis uveďte v dalším bodu.
 • Uveďte předpokládané výdaje na realizaci Vašeho návrhu, včetně nákladů na případnou projektovou dokumentaci a souvisejících nákladů na údržbu.
 • Co nejpřesněji popište Vámi zamýšlené umístění (číslo parcely, adresu).
 • Vyznačte, prosím, na mapě, kterého místa se Váš návrh týká
 • Obrázek použijeme pro prezentaci Vašeho návrhu. Prosíme o dostatečně kvalitní obrázek, ke kterému máte autorská práva.
 • Pokud potřebujete, přiložte další dokumenty, tabulky, fotografie, obrázky apod.
 • Identifikace navrhovatele

  Budeme po Vás chtít několik osobních údajů, abychom s Vámi mohli návrh dále konzultovat.
 • * Garant návrhu (pouze pro navrhovatele mladší 18 let)

  Pokud je navrhovatel mladší 18 let, vyplňte údaje tzv. Garanta návrhu - občana města staršího 18 let.
 •  
 •  

Chcete formulář zaslat e-mailem?

Máte dotaz?