Z původně 43 přijatých Prima nápadů prošlo posouzením úspěšně 27.
Povětšinou z důvodu ceny muselo být z participativního rozpočtu vyřazeno 7 návrhů, 5 návrhů je již naopak městem naplánováno nebo se přímo realizuje.
Podrobnosti a důvody posouzení naleznete u jednotlivých návrhů.

Prima nápady, které budou v říjnovém hlasování  
Kompostér – ekologie v Panské zahradě 16 000
Bezpečně do Aleje prvňáčků 228 000
Podpora dojíždění do školy na kole – Parkování kol ve školách 500 000
Výměna povrchu hřiště ve Výletní ulici 500 000
Měření CO2 ve školách (Pilot) 81 000
Revitalizace ulice Průmyslová III. 490 000
Bezobalové / Reuse trhy v Brandýse nad Labem 50 000
Ovocné sady v centru města 500 000
Autobusová zastávka v ulici Martinovská 500 000
Lesík na Výsluní a Zelené žaluzie 111 230
Polabský skatepark 500 000
Na kole na autobus ve Staré Boleslavi 200 000
Více košů na odpadky se sáčky pro pejskaře 60 000
Stanice autobusů Pražská ve směru od Prahy 100 000
Dětské a workoutové hřiště u Královického rybníku 500 000
Lodí po Labi 19.6.2020 61 000
Mlžící sprchy na 4 dětská hřiště 120 000
Veřejné grily v 5 lokalitách 250 000
Workoutové hřiště ve Staré Boleslavi 300 000
Přírodní discgolfové hřiště na Ostrůvku 123 940
Záchrana dešťové vody v sídlišti „U Vodojemu“ a její využití 185 000
Komunitní kompostér „U Vodojemu“ 55 000
Relaxační centrum – oáza klidu v Kočárovně 500 000
Příměstské letní tábory pro děti s postižením 112 000
Stromy ve městě: cyklus přednášek a výsadba stromů dle návrhů občanů 500 000
Jurta – zázemí pro lesní klub a volnočasové aktivity pro veřejnost 500 000
Šesťáci jedou k moři 149 800
Nápady nerealizovatelné  
Projekt obnovy a využití hradního příkopu podél ulice I. Olbrachta 200 000
Revitalizace ulice Průmyslová I. 500 000
Revitalizace ulice Průmyslová II. 300 000
Autobusová zastávka 346 na znamení 20 000
Autobusová zastávka Pražská 74 000
Obnova plácku na míčové hry v parku u autobusového nádraží St. Boleslav 432 000
Lávka pro pěší přes rameno Starého Labe v Houštce 500 000
Nápady, které jsou již v plánu či přímo v realizaci městem  
Elektromobilita – nabíjecí stanice v Brandýse 250 000
Rekonstrukce rozptylové loučky na hřbitově ve Staré Boleslavi 275 000
Tunýlkem čistou nohou 363 000
Květinové koše 84 000
Nový chodník pod nemocnicí 280 000

 

V pondělí 10. června se setkali občané a navrhovatelé a společně se zástupci radnice prodebatovali řadu PRIma nápadů, některé z nich poupravili nebo dokonce propojili. Ke stažení Zápis z diskuze nad návrhy.
Do konce června bude podoba všech finalizována a po prázdninách odstartuje informační kampaň, která všech 27 Prima nápadů podrobně představí.

Veřejné hlasování občanů o tom, které z nich má město zrealizovat, proběhne on-line v první polovině října tohoto roku.