BUDE REALIZOVÁNO MIMO PRima nápad. Rekonstrukce rozptylové loučky a stavby urnového háje je naplánována do konce doku 2020.

Vypracování studie rekonstrukce rozptylové loučky a její následná realizace.

Návrh se zabývá důstojným řešením rozptylové loučky na hřbitově ve Staré Boleslavi. Hřbitov nemá loučku vhodně vyřešenou. Loučka se pod nánosem volně rozházených svíček a květin velmi špatně udržuje. Místo nemá řád ani vhodné označení. Občas loučka působí jako skládka. Stávající celkové pojetí dehonestuje pietní prostor. Rozhodně existují jiná řešení, která budou vhodná pro pozůstalé i údržbu hřbitova.

Rekonstrukce rozptylové loučky řeší i problematiku rozšíření hřbitova. Loučka je nyní brána jako nejhorší možná varianta uložení ostatků. Pokud by loučka získala důstojnou podobu, mohla by být využívána v hojnějším počtu a klesla by potřeba nových míst pro samostatné hroby.

Umístění návrhu: hřbitov ve Staré Boleslavi

Předpokládané náklady: 275 000,- Kč

Autor návrhu: Lenka Potměšilová

Rekonstrukce rozptylové loučky na hřbitově ve staré Boleslavi