Komunitní kompostér pro posekanou trávu z městského pozemku i pro vlastníky přilehlých zahrad místo nedostatečných svozů bio odpadu.
 
S ohledem na nedostatek nádob na bioodpad v sídlišti u Vodojemu navrhujeme řešení, kdy bychom na městském pozemku, zřídit větší komunitní kompostér, který by využívali vlastníci přilehlých zahrad a mohlo by tak být odlehčeno odvozu z bio nádob v tuto chvíli placených městem. Umístění by bylo ve vzdálenosti nejdále od bytového domu U Vodojemu 2295 směrem k rokli, aby nerušil obyvatele. Nyní je nedostatečné vyvážení nádob na odpad ze zahrad, nádob je v sídlišti málo. Sami bychom se postarali o sekání trávy na pozemku města, kde poté trávu pak přidáme do děleného kompostéru. Nyní se v některých místech hromadí hromady s posekanou trávou, které jsou nevzhledné a toto by mohlo situaci změnit. 
Navrhovatel také zajistí potřebné přidávání půdy do hmoty posekané trávy, aby mohl vzniknout kvalitní kompost.
Bude-li to zkušenost vyžadovat, bude ke kompostéru přidána i zastřešení a zámek, aby bylo zajištěno přidávání jen materiálu do kompostu určeného. 
 
Sloužit bude majitelům přilehlých zahrad u domu č.p. 2295 s využitím i pro posekanou trávu z pozemku městského, který je také hojně využívaný pejskaři při venčení. Využití bude v době vegetační.
 

Umístění návrhu: pozemek parcelní číslo 1730/123, katastrální území Brandýs n. Labem, umístění v nejvzdálenějším bodě od domu U Vodojemu 2295, blízko rokle a vedle retenční nádrže

Předpokládané náklady: 55 000,- Kč

Autor návrhu: Josef Burda

Komunitní kompostér