Vytvořením veřejných grilů, umožnit setkávání občanu na přírodních místech. Vytvořit 4 místa, kde by si občané města mohli ugrilovat své speciality na veřejně přístupných grilech, oslavit např. Den čarodejnic nebo jen tak příjemně posedět u ohně.

Umístění návrhu:

  • Lázeňská (lokalita Houštka)
  • Sídliště Stará Boleslav (u plánovaného PRima nápadu Workoutové cvičební stezky)
  • Ostrůvek u pláže
  • Královice – Pod Veslovkou

Předpokládané náklady: 4*50 000,- Kč, celkově 200 000,- Kč

Autor návrhu: Tomáš Schorný