Společně s dalšími přáteli jsme založili spolek Space Club z.s., který má kromě rozvoje kultury ve městě jeden z cílů postavit v Brandýse skatepark. Ten zatím město postrádá… Naší první vizi betonové minirampy jsme představili na akci SK8ters pořádané naším spolkem v kině Brandýs nad Labem.

V prví fázi návrh počítá s výstavbou betonové minirampy, kde by mohli trénovat a setkávat se vyznavači skateboardingu. Zvažováno bylo několik lokalit (Hluchov, Central park, Pampeliška,…). Po konzultaci našeho záměru s vedením města a místními občany jsme se nakonec rozhodli skatepark umístit k Labi vedle cyklostezky.

Umístění návrhu: na břehu Labe u cyklostezky

Předpokládané náklady: 500 000,- Kč

Autor návrhu: David Šmíd a Petr Jelínek