Chceme vysadit 3 ovocné sady ve městě pro relaxační, zdravotní a studijní účely. Jako přirozené prostředí pro děti, dospělé a seniory. Chceme propojit generace. Chceme zlepšit zdravotní stav občanů. Chceme dostat přírodu do města!

Městské ovocné sady se stávají důležitou součástí městské zeleně. Přirozené prostředí se vzrostlými stromy pozitivně ovlivňuje kvalitu života občanů. Stromy regulují klimaticky nehostinné podmínky a mají přímý vliv na snižování výskytu stresů, pocitů vyhoření a dalších civilizačních chorob. Jsou vítaným zdrojem vitamínů. Zahraniční studie zjišťující tyto dopady zjistily, že více zeleně ve městě znamená méně antidepresiv.

Cílem je vysadit ovocné sady ve třech lokalitách v obou centrech dvojměstí, které by sloužily jako relaxační zóna a přirozený prostor pro děti, rodiče, dospělé a seniory. Docházelo by zde k mezigeneračnímu propojení. Cílem je rovněž zapojit do projektu školy: výuka, sledování změn vlivem střídání ročních období, sledování biotopu, flory a fauny.

K diskuzi je volba stromů, jak do druhu, tak jejich velikosti při sadbě. Druhově by bylo dobré přihlédnout k historickým pramenům, kdy byl tento prostor osázen jabloněmi, třešněmi, višněmi. 

Umístění návrhu: 1) v Panské zahradě, 2) v lokalitě Pod Pampeliškou v Brandýse nad Labem a 3) v parku u autobusového nádraží ve Staré Boleslavi

Předpokládané náklady: 500 000,- Kč

Autor návrhu: Kira Bílková a Michal Stejný

Ovocný sad v centru města