Plánovaná výsadba lesíku v prostoru areálu ZŠ Na Výsluní a souvislého pásu listnatých stromů („ ZELENÉ ŽALUZIE“) sloužících k zastínění pavilonu druhého stupně.

A to z několika důvodů:
a) vzdělávací efekt – výsadba všech typických dřevin pro naše prostředí pro vzdělávací potřeby žáků ZŠ Na Výsluní
b) ekologický efekt – zajištění další životního prostoru pro hmyz nebo ptáky
c) klimatický efekt – v okolí stromů by došlo k zpříjemnění prostředí v souvislosti s jarními a letními vedry
c) estetický efekt – oddělení prostoru komunikace Martinovské ulice od prostoru školního hřiště
d) stínící a hlukový – zastínění pavilonu druhého stupně je vhodné v souvislosti s odhadovaným zvyšováním průměrné teploty vzduchu ve městě v budoucím období a v souvislosti s blízkostí frekventované Kostelecké ulice.

Nápad reaguje na potřeby školy, jejích žáků a zaměstnanců. Výsadba je samozřejmě řešena s výhledem do budoucnosti (10 – 20 let), ale v závislosti na odhadovaném vývoji klimatu ve střední Evropě by v jednom z nejteplejších měst ČR (Brandýs nad Labem) měla mít podobná výsadba pozitivní dopad na životní prostředí. Jádrem výsadby je důraz na dřeviny Polabské nížiny. A to domácí dřeviny, které jsou považovány za dřeviny přirozeně rostoucí v Česku. V lesíku mohou být vysazeny i dřeviny, které tu sice původně přirozeně nerostly, ale jsou zde vysazovány po staletí (tis, buk, smrk apod.)

Umístění návrhu: Lesík – školní hřiště ZŠ Na Výsluní u plotu s ulicí Martinovskou, Zelené žaluzie – odstínění pavilonu druhého stupně ZŠ Na Výsluní – loučka u ulice Kostelecká.

Předpokládané náklady: 111 230,- Kč

Autor návrhu: Jan Přibyl

Lesík Na Výsluní a Zelené žaluzie