Návrh se týká snížení produkovaného plastového odpadu na místních trzích. Na trzích by byly umístěny nádoby, ze kterých by si zákazníci, či prodejci před zahájením trhu, podle potřeby brali již existující plastové, papírové či látkové tašky. Předcházela by tomu tzv. „svolávací akce“, na kterou lze donést nastřádané igelitky a další tašky, které máte doma a nepoužíváte. Princip by byl stejný jako u úspěšného projektu OTOČ-TAŠKA, avšak na trzích bychom rádi využili i tašky igelitové a mikrotenové sáčky.

V případě, že zákazník bude chtít obal nový, budou k dispozici neplastové varianty, ovšem za poplatek (jakou jsou nyní igelitky).
Zákazníci či prodejci by mohli kdykoliv donést další nastřádané tašky či sáčky, a poslat je tak zpátky do oběhu. Podmínkou samozřejmě je, že taška nenese známky velkého znečištění.

Úplnému zákazu nových igelitových sáčků by předcházela osvěta v podobě informačních cedulí a rozhovory s prodejci (s provozovateli již jednání proběhla). Postupné snižování počtu využívaných sáčků také podpoří projekt Ušij sáček, který připravujeme ve spolupráci s ZŠ Na Výsluní.

Po dostatečné informovanosti všech zúčastněných a dostatečných možnostech náhrady stávajících sáčků a tašek, bude do stanov na tržišti dán jasný zákaz nabízení nových plastových tašek/sáčků.

Umístění návrhu: Trhy na parkovišti a trhy na Masarykově náměstí.

Předpokládané náklady: 50 000,- Kč

Autor návrhu: Lucie Materna

Bezobalové / Reuse trhy v Brandýse nad Labem