Navrhuji osázet stromy od jídelny Popelka ve směru k obchodu Tesco, dále instalovat v ulici Průmyslová odpadkové koše.

Umístění návrhu: ulice Průmyslová od jídelny Popelka směrem k obchodu Tesco

Předpokládané náklady: 490 000,- Kč

Autor návrhu: Michal Pokorný

Revitalizace ulice Pražská III.