Navrhuji nové dopravní řešení stávající silnice (části ul. Výletní), v úseku před zatáčkou, směrem k rybníku, až k Aleji prvňáčků.

Jednalo by se o úpravu vozovky vyznačením pruhu pro pěší a cyklisty v pravé části vozovky ve směru na Popovice. Pás pro cyklisty a chodce by začínal v místě, kde končí chodník (u studia Beavi), až po odbočku do aleje. Průjezd pro automobily by se tak zúžil, proto by bylo nutné snížit rychlost a přidat dopravní značení „dej přednost v jízdě protijedoucím vozidlům“. Také by byla dle mého názoru nutná instalace zpomalovacích prahů, jelikož některá auta zde projíždí velkou rychlostí, což je pro cyklisty a pěší velmi nepříjemné. Dále zde navrhuji vybudovat i nová svodidla na vozovce v těsné blízkosti rybníka. Současné betonové patníky jsou nevyhovující

Umístění návrhu: Ulice Výletní – část u Hrušovského rybníka

Předpokládané náklady: 500.000,- Kč

Autor návrhu: Lada Gottwaldová

Bezpečně do Aleje prvňáčků